Юрій Стронський | Yuriy Stronskyi
Юрій Стронський | Yuriy Stronskyi
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Influence of «Metisevit» on the activity of enzyme and nonenzyme link of antioxidant protection under the bull’s body cadmium loading
B Gutyj, Y Lavryshyn, V Binkevych, O Binkevych, О Paladischuk, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
342016
Основні підходи до вивчення ефективності ветеринарних препаратів імуномодулюючої дії
МІ Жила, ІЯ Коцюмбас, ЮС Стронський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
42013
Histological study of a corrective influence of a compound potassium 2-((4-amino-5-(morpholinomethyl)-4h-1, 2, 4-triazol-3-yl) thio) acetate (pkr-173) on the state of chicken's …
Y Vashchyk, R Shcherbyna, V Parchenko, I Bushueva, B Gutyj, H Fotina, ...
Ankara Üniversitesi, 2020
22020
Застосування бiопсiї у ветеринарнiй медицинi (методичнi рекомендацiї
ВВ Влiзло, IА Максимович, РС Данкович, ЮС Стронський
22006
Морфофункціональна характеристика червоного кісткового мозку молодняку великої рогатої худоби, вирощеного на забрудненій радіонуклідами території
ЮС Стронський
Автореферат на здоб. наук. ступеня канд. вет. наук.: Київ, 2003
22003
Морфологічна характеристика окремих периферійних органів імунної системи курчат-бройлерів при застосуванні пробіотика пробіон
МІ Жила, ЮС Стронський, МІ Шкіль
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
12012
Morphological particulars of the liver of laying hens of cross “Lohmann Brown” under hepatosis
VY Yaremchuk, LG Slivinska, YS Stronskyi
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2020
2020
The effect of different doses of probiotic feed additives on hematologic indices and morphological structure of individual pig internal organs
M Zhyla, N Shkodyak, G Kotsyumbas, Y Stronskyi, O Sobodosh, M Shkil
Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences 3 (1), 13-20, 2020
2020
Морфологічна характеристика органів імунної системи щурів за вивчення токсичності препарату Біотон
МІ Жила, МІ Шкіль, ЮС Стронський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Morphological characteristics of organs of the immune system of rats for determining the toxicity of the preparation “Bioton”
M Zhyla, M Shkil, Y Stronskyi
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
РИЗИКИ ПРОЯВУ СКАЗУ МОЖНА МІНІМІЗУВАТИ
БМ Куртяк, РВ Волошин, ЮС Стронський, МС Романович, ТО Пундяк, ...
Ветеринарна медицина, 49-52, 2017
2017
Активність трансаміназ і лужної фосфатази сироватки крові щурів трьох поколінь, яким згодовували генномодифіковану сою
ІМ Самсонюк, ЮС Стронський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
2013
Main approaches to study the effectiveness of veterinary medicinal product imunomodulatory action
MI Zhyla, IY Kotsyumbas, YS Stronskyj
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
2013
Морфологическая характеристика органов иммунной системы молодняка крупного рогатого скота, выращенного на загрязненной радионуклидами территории
НИ Жила, ЮС Стронский, МИ Шкиль
Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства, 2010
2010
Морфологічна характеристика органів і тканин курчат при діагностиці хвороби Гамборо
МІ Жила, ЮС Стронський, МІ Шкіль
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
2010
Патоморфологічна характеристика Т-2 токсикозу птиці
ГІ Коцюмбас, ПП Урбанович, ЮС Стронський, МІ Шкіль, МІ Жила, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
2009
Морфологічні зміни в органах і тканинах курчат при хворобі Марека
МІ Жила, ЄП Хміль, ЮС Стронський, ГМ Михалусь
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
2009
Structural changes in liver of cows in the conditions of tehnogennogo loading of environment
NV Magrelo
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2008
2008
STRUCTURAL CHANGES IN LIVER OF COWS IN THE CONDITIONS OF TEHNOGENNOGO LOADING OF ENVIRONMENT
НВ Магрело, ЮС Стронський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2008
2008
Цитологічний склад кісткового мозку та крові різних вікових груп великої рогатої худоби
СЮ С.
Науковий вісник ЛДАВМ ім. С.З. Гжицького 2, 177-179, 2000
2000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20