Подписаться
Климнюк Сергій Іванович_ Sergei  Iv. Klymnyuk
Климнюк Сергій Іванович_ Sergei Iv. Klymnyuk
проф. д.м.н., завкафедра мікробіології Тернопільський державний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
832009
Мікробіологія, вірусологія, імунологія
ІО Ситник, СІ Климнюк, МС Творко
Тернопіль: Укрмедкнига 391, 16, 1998
681998
Практична мікробіологія
СІ Климнюк
652004
Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія
ВП Широбоков, СІ Климнюк, ВА Понятовський, ВВ Бобир, ...
Нова Книга, 2021
232021
The Jarisch-Herxheimer reaction associated with doxycycline in a patient with Lyme arthritis
S Nykytyuk, O Boyarchuk, S Klymnyuk, S Levenets
Reumatologia/Rheumatology 58 (5), 335-338, 2020
152020
Antybiotykorezystentnist’umovno-patohennykh mikroorhanizmiv: aktual’nist, umovy vynyknennia, shliakhy podolannia [Antibiotic resistance of opportunistic pathogens: Relevance …
LB Romaniuk, NY Kravets, SI Klymniuk, VS Kopcha, OY Dronova
Infektsiini khvoroby 4, 63-71, 2019
112019
Praktychna mikrobiolohiia [Practical mikrobiology]
SI Klymniuk, IO Sytnyk, MS Tvorko, VP Shyrobokov
Ternopil: Ukrmedknyha [in Ukrainian], 2004
102004
LABORATORY DIAGNOSTICS OF LYME BORRELIOSIS IN CHILDREN WITH TICKS BITES IN TERNOPIL REGION.
S Nykytuk, S Klymnyuk, S Levenets
Georgian medical news, 32-36, 2019
92019
Modern concept of human granulocytic anaplasmosis
SI Klymnyuk, LB Romanyuk, MI Shkilna
Infect Dis 3 (89), 4-9, 2017
9*2017
LYME BORRELIOSIS-ENDEMIC DISEASE IN CHILDREN OF TERNOPIL REGION.
S Nykytyuk, S Klymnyuk, S Podobivsky, S Levenets, O Stelmakh
Georgian medical news, 95-104, 2020
82020
Антибіотикорезистентність умовно-патогенних мікроорганізмів: актуальність, умови виникнення, шляхи подолання
ЛБ Романюк, НЯ Кравець, СІ Климнюк, ВС Копча, ОЙ Дронова
Інфекційні хвороби 4, 63-71, 2019
72019
Мікробна екологія шкіри людини в різні вікові періоди в нормі та при патології
СІ Климнюк
спец. 03.00. 07 «Мікробіологія»/СІ Климнюк.—К., 1995.—23 с, 2012
72012
Мікробіологічні та фармакологічні основи раціонального застосування антибіотиків
КА Посохова, СІ Климнюк
Тернопіль: Укрмедкнига, 1998
71998
Microbiological features of bacterial vaginosis in women of different age categories and ways of their microbiological correction
SI Klymnyuk, GI Mуkhailyshyn, LM Malanchuk
Тернопільський державний медичний університет, 2019
62019
Mikrobiolohichni osoblyvosti bakterialʹnykh vahinoziv u zhinok riznykh vikovykh katehoriy ta shlyakhy yikh mikrobiolohichnoyi korektsiyi
SI Klymnyuk, HI Mykhaylyshyn, LM Malanchuk
Zdobutky klinichnoyi i eksperymentalʹnoyi medytsyny 3, 21-31, 2019
62019
Мікробіологічні особливості бактеріальних вагінозів у жінок різних вікових категорій та шляхи їх мікробіологічної корекції
SI Klymnyuk, GI Mуkhailyshyn, LM Malanchuk
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 21-31, 2019
62019
Роль микробного фактора в формировании пула свободного гистамина в организме хозяина
БА Шендеров, СИ Климнюк
Медицинские аспекты микробной экологии, 71-81, 1994
61994
A multifactorial model for predicting severe course and organ and systems damage in Lyme borreliosis in children
SO Nykytyuk, AS Sverstiuk, DS Pyvovarchuk, SI Klymnyuk
Modern Pediatrics. Ukraine 2, 6-16, 2023
52023
Antibiotic-resistance of opportunistic microorganisms: topicality, conditions of emergency, ways of overcome
LB Romaniuk, NY Kravets, SI Klymniuk, VS Kopcha, OY Dronova
ТНМУ, 2020
52020
Diagnostic chemoresistant mycobacterium tuberculosis in the Ternopil region of Ukraine
SI Klymnyuk, LA Hryshchuk, MO Vynnychuk, TV Boiko, IV Smachylo, ...
Wiad Lek 73 (5), 959-962, 2020
52020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20