Підписатись
Марія Григорак/Mariia Hryhorak/Mariya Grigorak/Mariya Grygorak
Марія Григорак/Mariia Hryhorak/Mariya Grigorak/Mariya Grygorak
Підтверджена електронна адреса в npp.nau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інтелектуалізація ринку логістичних послуг: концепції, методологія, компетентність
МЮ Григорак
Сік Груп Україна, 2017
66*2017
Логістичне обслуговування
МЮ Григорак, ОВ Карпунь
К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк, 152, 2010
502010
Логістика у ресторанному господарстві: 2-е видання, доп. і переробл.
НМ Зубар, МЮ Григорак
Центр учбової літератури, 2010
372010
Методика оцінки використання потенціалу логістичної інфраструктури
МЮ Григорак, ЛВ Костюченко
Економічні науки. Серії: Економіка та менеджмент, Регіональна економіка …, 2010
282010
Принципы «зеленой логистики» в деятельности логистических провайдеров
МЮ Григорак, ЮВ Варенко
Сб. трудов IV междун. конф.«Математическое моделирование, оптимизация и …, 2014
262014
Про підвищення рівня еколого-енергетичної безпеки України
В Ковальський, О Голодніков, М Григорак, О Косарєв, В Кузьменко
Економіка України, 34, 2000
252000
Логістичний менеджмент
ВА Кулик, МЮ Григорак, ЛВ Костюченко
Київ: Логос, 2013
242013
Аналіз бізнес-моделей та стратегій іноваційного розвитку постачальників логистичних послуг
МЮ Григорак
Технологический аудит и резервы производства 2 (5 (28)), 29-38, 2016
222016
Моделювання і управління системними ризиками в логістиці
ІС Ткаченко, МЮ Григорак
222005
Теоретичні положення інтелектуально зорієнтованої логістики
МЮ Григорак
Бізнес Інформ, 20-29, 2015
212015
Intelektualizatsiia rynku lohistychnykh posluh: kontseptsii, metodolohiia, kompetentnist [Intellectualization of the logistics services market: concepts, methodology, competence]
MY Hryhorak
Kyiv, Sik Hrup Ukraina [in Ukrainian], 2017
202017
Digital transformations of logistics customer service business models
H Mariia, T Natalia, T Popkowski, M Kateryna
Intellectualization of Logistics and Supply Chain Management, 57-75, 2020
192020
Стратегічні інновації на ринку логістичних послуг в Україні
МЮ Григорак
К.: НАУ, 2007
192007
Логістична інфраструктура: навч. посібник
МЮ Григорак
К.: Логос, 2013
172013
Глобальна логістика і перспективи розвитку повітряного транспорту
МЮ Григорак, ОЙ Косарев
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. праць.—2003 …, 2008
172008
Концептуальні засади розвитку логістичної інфраструктури в умовах економіки знань
МЮ Григорак
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2013
162013
Формування системи управління логістичною інфраструктурою аеропорту
МЮ Григорак, ОЄ Соколова
Київ: Автограф, 2010
162010
Логістика постачання, виробництва і дистрибуції: навчальний посібник
МЮ Григорак, КМ Катерна, ОВ Карпунь, КМ Молчанова
К.: НАУ, 2017
152017
Theoretical Approaches for Safety Levels Measurements – Sequential Probability Ratio Test (SPRT)
V Kharchenko, D Bugayko, A Antonova, M Grigorak, M Pawęska
Logistics and Transport, 25-31, 2017
142017
Формування професійних компетенцій менеджерів з логістики у віртуальних лабораторіях з використанням хмарних технологій
М Григорак
ДЕТУТ, 2014
142014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20