Олександр Юрченко
Олександр Юрченко
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Подтвержден адрес электронной почты в домене nasoa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика внутрішнього контролю витрат іншої операційної діяльності
ОА Юрченко
Економiчний часопис-XXI, 52-55, 2013
152013
Керівництво педагогічної практики: діагностика і психологічна підтримка студентів
О Мельник, О Юрченко
Освіта і управління.–2000 4 (1-2), 106-107, 2001
142001
Податок на додану вартість: аналіз податкової реформи 2016 року
ОА Юрченко
102016
Механізм бюджетного відшкодування ПДВ: теорія та практика
КВ Безверхий, О Юрченко
Бухгалтерський облік і аудит, 2016
72016
Схеми формування проблемного податкового кредиту з податку на додану вартість
КВ Безверхий, ОА Юрченко
Бухгалтерський облік і аудит, 2015
62015
Облік витрат операційної діяльності: історичний аспект
ОА Юрченко
Економічні науки.–Серія «Облік і фінанси».–Випуск 8 (29), 11-19, 0
6
Проблеми обліку витрат на дослідження і розробку на фармацевтичних підприємствах
ОА Юрченко
Збірник праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досвід роботи …, 2012
42012
Витрати іншої операційної діяльності: склад і класифікація
ОА Юрченко
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології …, 2014
32014
Звітність підприємств
ВП Пантелеєв, ГМ Курило, КВ Безверхий, ОА Юрченко
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2017
22017
Роль внутрішньогосподарського контролю витрат іншої операційної діяльності для цілей управління фармацевтичною компанією
ОА Юрченко
Культура народов Причерноморья, 2012
22012
Проблеми облiку витрат на дослiдження i розробку на фармацевтичних пiдприємствах
ОА Юрченко
Збiрник праць Всеукраїнської науково-практичної конференцiї «Досвiд роботи …, 0
2
Система заселення пізньоримського часу басейну р. Броварка на Переяславщині.
С Вовкодав, О Юрченко
Домбровська ЯМ, 2017
12017
Продаж (реалізація) основних засобів на підприємстві: бухгалтерський та податковий підхід
ОA Yurchenko
Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and …, 2016
12016
Бухгалтерський облік і внутрішній контроль витрат іншої операційної діяльності
ОА Юрченко
12015
Роль і місце бухгалтерського обліку та контролю в системі управління витратами іншої операційної діяльності
ОА Юрченко
НАСОА, 2014
12014
Організація внутрішньогосподарського контролю витрат іншої операційної діяльності
ОА Юрченко
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 495-502, 2012
12012
Облік і звітність соціальних відпусток: нові правила для бізнесу
КВ Безверхий, ОА Юрченко
International Scientific Journal “Internauka”. Series:“Economic Sciences”, 2021
2021
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни:" Звітність підприємств" для студентів заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і …
ОА Юрченко
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2021
2021
Методичні рекомендації для написання та захисту ОК 29. курсової роботи з навчальної дисципліни ОК 28.«Фінансовий облік II» для студентів: першого (бакалаврського) рівнів вищої …
ОВ Петраковська, ОА Юрченко
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2021
2021
Облік та оподаткування безповоротної фінансової допомоги на підприємстві
ОА Юрченко, ОВ Петраковська
Національний університет «Чернігівська політехніка», 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20