Микола Проданчук
Микола Проданчук
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Підтверджена електронна адреса в nmapo.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
До проблеми безпеки харчування населення України
МГ Проданчук, ВЛ Корецький, НМ Орлова
Проблеми харчування, 7, 2005
212005
Сучасні проблеми безпечності текстильних матеріалів та одягу в рамках гармонізації з вимогами стандартів країн європейського співтовариства
МГ Проданчук
Сучасні проблеми токсикології, 3-8, 2004
172004
Токсиколого-гігієнічні основи безпечності харчових продуктів
МГ Проданчук
Журнал АМН України 8 (4), 693-702, 2002
172002
Текстильні матеріали та одяг–сучасні проблеми безпеки
МГ Проданчук, ЛГ Сененко, НЄ Дишінєвич, ГІ Рукавцев, ОМ Савельєва, ...
Легка промисловість, 36-37, 2004
152004
Концепція амортизаційної політики та її вплив на формування основних засобів
МА Проданчук
Економіка АПК, 29-34, 2007
142007
Наночастицы диоксида титана и их потенциальный риск для здоровья и окружающей среды
НГ Проданчук, ГМ Балан
Современные проблемы токсикологии, 11-27, 2011
132011
Протоколи надання медичної допомоги при гострих отруєннях. Протокол № 25 «Отруєння метанолом»
ЛІ Власик, НО Волошина, МА Георгіянц, ІП Гребняк, ТМ Думенко, ...
Современные проблемы токсикологии.—2009.—3–4 (109).—83, 2009
132009
Класифікація медичних відходів з урахуванням факторів небезпеки в проекті ДСанПіН Правила поводження з медичними відходами
МГ Проданчук, ЛІ Повякель, ОО Бобильова, СП Бережнов
Сучасні проблеми токсикології, 57-68, 2012
112012
Методологічні підходи до оперативної екогігієнічної оцінки асортименту та обсягів застосування пестицидів у сільському господарстві
МГ Проданчук, ВІ Великий, ЮА Кучак
Довкілля та здоров’я, 75-78, 2004
112004
Поверхнево-активні речовини в агропромисловому комплексі: еколого-гігієнічні аспекти
МГ Проданчук, ІВ Мудрий
К.: Наук. думка, 2000
112000
Спосіб вибору методу детоксикаційної терапії
МГ Проданчук, БС Шейман, ОІ Осадча, НО Волошина
Патент України на винахід, G01N33, 2005
92005
Науково-методичні аспекти токсиколого-клінічних досліджень впливу мінерального складу питної води на стан здоров’я населення України (огляд літератури)
МГ Проданчук
Современные проблемы токсикологии, 4-7, 2006
82006
Поверхнево-активні речовини: токсиколого-гігієнічні та мікробіологічні аспекти
МГ Проданчук, ІВ Мудрий, АА Калашніков
К.: Медицина України, 2006
82006
Проблеми безпечності біологічно активних добавок
МГ Проданчук, АЄ Подрушняк, ЛМ Данік
Проблеми харчування, 2, 2004
82004
Актуальні питання охорони грунту від антро погенного забруднення важкими металами та небезпечність їх транс локації в системі грунт рослина лю дина
МГ Проданчук, ІВ Мудрий
Гигиена населенных мест 1 (38), 244, 2001
82001
Спосіб діагностики етіологічного чинника токсемії. Патент України на винахід № 76227 G01N 33/48, A61B10/00; 17.07. 2006
МГ Проданчук, БС Шейман, ОІ Осадча, НО Волошина
Бюл, 1-16, 2006
62006
Модельні методичні підходи до токсиколого-гігієнічної оцінки небезпеки та прогнозу ситуаційного ризику щодо формування асортименту і обсягів застосування пестицидів в …
МГ Проданчук
Современные проблемы токсикологи, 43-46, 2001
62001
Гігієнічні вимоги щодо дослідження безпечності текстильних, шкіряних та хутрових матеріалів і виробів з них в проекті ДСанПіН «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові
МГ Проданчук
Гігієнічні регламенти використання, 96-108, 2010
52010
Концепція використання методу культур клітин при оцінці засобів цитопротекції
СЄ Дейнека, МГ Проданчук
Мат. Науково-практ. конференції «Проблеми діагностики, профілактики та …, 2009
52009
Проблеми і перспективи розвитку системи медичної допомоги
МГ Проданчук, ВЛ Корецький
Вісн. соц. медицини та організації охорони здоров'я України, 59-63, 2009
52009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20