Підписатись
Микола Проданчук
Микола Проданчук
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Підтверджена електронна адреса в nmapo.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
До проблеми безпеки харчування населення України
МГ Проданчук, ВЛ Корецький, НМ Орлова
Проблеми харчування, 7, 2005
262005
Наночастицы диоксида титана и их потенциальный риск для здоровья и окружающей среды
НГ Проданчук, ГМ Балан
Современные проблемы токсикологии, 11-27, 2011
212011
Текстильні матеріали та одяг–сучасні проблеми безпеки
МГ Проданчук, ЛГ Сененко, НЄ Дишінєвич, ГІ Рукавцев, ОМ Савельєва, ...
Легка промисловість, 36-37, 2004
212004
Сучасні проблеми безпечності текстильних матеріалів та одягу в рамках гармонізації з вимогами стандартів країн європейського співтовариства
МГ Проданчук
Сучасні проблеми токсикології 1, 3-6, 2004
172004
Токсиколого-гігієнічні основи безпечності харчових продуктів
МГ Проданчук
Журнал АМН України 8 (4), 693-702, 2002
172002
Концепція амортизаційної політики та її вплив на формування основних засобів
М Проданчук
Економіка АПК, 29-34, 2007
152007
Поверхнево-активні речовини в агропромисловому комплексі: еколого-гігієнічні аспекти
МГ Проданчук, ІВ Мудрий
К.: Наук. думка, 2000
152000
Методологічні підходи до оперативної екогігієнічної оцінки асортименту та обсягів застосування пестицидів у сільському господарстві
МГ Проданчук, ВІ Великий, ЮА Кучак
Довкілля та здоров’я, 75-78, 2004
142004
Класифікація медичних відходів з урахуванням факторів небезпеки в проекті ДСанПіН Правила поводження з медичними відходами
МГ Проданчук, ЛІ Повякель, ОО Бобильова, СП Бережнов
Сучасні проблеми токсикології, 57-68, 2012
122012
Спосіб діагностики етіологічного чинника токсемії. Патент України на винахід № 76227 G01N 33/48, A61B10/00; 17.07. 2006
МГ Проданчук, БС Шейман, ОІ Осадча, НО Волошина
Бюл. № 7, 1-16, 2006
122006
Науково-методичні аспекти токсиколого-клінічних досліджень впливу мінерального складу питної води на стан здоров’я населення України (огляд літератури)
МГ Проданчук
Современные проблемы токсикологии, 4-7, 2006
112006
Спосіб вибору методу детоксикаційної терапії
МГ Проданчук, БС Шейман, ОІ Осадча, НО Волошина
Патент України на винахід 74280, G01N33, 2005
112005
Актуальні питання охорони ґрунту від антропогенного забруднення важкими металами та небезпечність їх транслокації у системі грунт–рослина–людина
МГ Проданчук, ІВ Мудрий
Гигиена населенных мест 1 (38), 244, 2001
112001
Протоколи надання медичної допомоги при гострих отруєннях. Протокол № 25 «Отруєння метанолом»
ЛІ Власик, НО Волошина, МА Георгіянц, ІП Гребняк, ТМ Думенко, ...
Современные проблемы токсикологии.—2009.—3–4 (109) 83, 2009
102009
Проблеми безпечності біологічно активних добавок
МГ Проданчук, АЄ Подрушняк, ЛМ Данік
Проблеми харчування, 4-9, 2004
92004
Проблеми і перспективи розвитку системи медичної допомоги
МГ Проданчук, ВЛ Корецький
Вісн. соц. медицини та організації охорони здоров'я України, 59-63, 2009
82009
Поверхнево-активні речовини: токсиколого-гігієнічні та мікробіологічні аспекти
МГ Проданчук, ІВ Мудрий, АА Калашніков
К.: Медицина України 224, 205-220, 2006
82006
Перспективи впровадження нанотехнологій і наноматеріалів у харчовій промисловості, їх гігієнічна оцінка та актуальні завдання наногігієни харчування
МГ Проданчук, ВІ Слободкін, АЄ Подрушняк, ВМ Левицька
Проблеми харчування, 6-15, 2010
72010
Модельні методичні підходи до токсикологогігієнічної оцінки небезпеки та прогнозу ситуаційного ризику щодо формування асортименту і обсягів застосування пестицидів у сільському …
МГ Проданчук
Совр. пробл. токсикологии, 43-44, 2001
72001
Еколого-гігієнічні проблеми виробництва та безпечного застосування мінеральних добрив з зарубіжної сировини: методичне, законодавче та аналітичне забезпечення
МГ Проданчук, ВІ Великий, СС Світлий, ІВ Мудрий
Гигиена населенных мест 1 (38), 256-259, 2001
62001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20