Подписаться
Інна Школьник, Инна Школьник, Inna Shkolnik, Inna Shkolnyk
Інна Школьник, Инна Школьник, Inna Shkolnik, Inna Shkolnyk
завідувач кафедри банківської справи, Сумський державний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку
ІО Школьник
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
2572008
Фінансовий менеджмент: навчальний посібник
ІО Школьник
Суми: Університетська книга 301 (3), 2009
1132009
The relationship between external debt and economic growth: Empirical evidence from Ukraine and other emerging economies
I Shkolnyk, V Koilo
Investment management and financial innovations 15 (1), 2018
732018
Фінансовий аналіз
ІО Школьник, ІМ Боярко, ОВ Дейнека, НА Дехтяр, ОВ Люта, НГ Пігуль, ...
Центр учбової літератури, 2016
682016
Нові вектори розвитку страхового ринку України: монографія
Суми: Університетська книга, 2012
572012
Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості субєктів господарювання
АО Єпіфанов, НА Дехтяр, ТМ Мельник, ІО Школьник, НГ Пігуль, ...
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2007
552007
Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації: монографія
Суми: Університетська книга, 2011
482011
Стратегія розвитку фінансового ринку України. Дис... д-ра екон. наук: 08.00. 08
ІО Школьник
ДВНЗ Українська академія банківської справи Національного банку України …, 2008
47*2008
Реформа національної системи гарантування вкладів: ключові положення та перспективи розвитку.
СМ Козьменко, ІО Школьник, ТГ Савченко
382012
Фінансовий ринок України в контексті розвитку світової фінансової системи
ІО Школьник
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
362007
suchasnyi stan i stratehiia rozvytku [The financial market of Ukraine: current state and development strategy]
IO Shkolnyk, F rynok Ukrainy
Sumy: Mriia, 2008
302008
The impact of the economy financialization on the level of economic development of the associate EU member states
I Shkolnyk, S Kozmenko, O Kozmenko, B Mershchii
Economics & Sociology 12 (4), 43-331, 2019
282019
Вплив міжнародних фінансових конгломератів на розвиток фінансового ринку України
ІО Школьник, ВМ Кремень
М-во фінансів України, 2009
282009
Міжнародні фінансові конгломерати у банківському секторі України
ІО Школьник
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
272010
State financial security: Comprehensive analysis of its impact factors
IO Shkolnyk, SM Kozmenko, J Polach, E Wolanin
Foundation of International Studies, 2020
252020
Роль банків у процесі формування національної моделі фінансового ринку
ІО Школьник
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
252008
Взаємодія інститутів фінансового посередництва з реальним сектором економіки
ІО Школьник, АЮ Семеног
ДННУ “Академія фінансового управління”, 2011
242011
Капіталізація фондового ринку України в контексті світових тенденцій
ІО Школьник
Фінанси України, 65-74, 2011
232011
Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України
ГТ Карчева, ДВ Булиндін, ЮВ Кліщук, МЮ Старинська
Фінансовий простір, 32-41, 2018
202018
Проблемні аспекти оцінки кредитоспроможності позичальника
ІО Школьник, ОМ Макаренко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
192007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20