Інна Школьник, Инна Школьник, Inna Shkolnik, Inna Shkolnyk
Інна Школьник, Инна Школьник, Inna Shkolnik, Inna Shkolnyk
завідувач кафедри банківської справи, Сумський державний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку
ІО Школьник
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
2412008
Фінансовий менеджмент: навчальний посібник
ІО Школьник
Суми: Університетська книга 301 (3), 2009
972009
Фінансовий аналіз
ІО Школьник, ІМ Боярко, ОВ Дейнека, НА Дехтяр, ОВ Люта, НГ Пігуль, ...
Центр учбової літератури, 2016
642016
The relationship between external debt and economic growth: Empirical evidence from Ukraine and other emerging economies
I Shkolnyk, V Koilo
Investment Management and Financial Innovations 15 (1), 2018
542018
Нові вектори розвитку страхового ринку України: монографія
Суми: Університетська книга, 2012
522012
Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості субєктів господарювання
АО Єпіфанов, НА Дехтяр, ТМ Мельник, ІО Школьник, НГ Пігуль, ...
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2007
512007
Стратегія розвитку фінансового ринку України. Дис... д-ра екон. наук: 08.00. 08
ІО Школьник
ДВНЗ Українська академія банківської справи Національного банку України …, 2008
46*2008
Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації: монографія
Суми: Університетська книга, 2011
452011
Фінансовий ринок України в контексті розвитку світової фінансової системи
ІО Школьник
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
352007
Реформа національної системи гарантування вкладів: ключові положення та перспективи розвитку.
СМ Козьменко, ІО Школьник, ТГ Савченко
342012
suchasnyi stan i stratehiia rozvytku [The financial market of Ukraine: current state and development strategy]
IO Shkolnyk, F rynok Ukrainy
Sumy: Mriia, 2008
302008
Вплив міжнародних фінансових конгломератів на розвиток фінансового ринку України
ІО Школьник, ВМ Кремень
М-во фінансів України, 2009
262009
Міжнародні фінансові конгломерати у банківському секторі України
ІО Школьник
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
252010
Взаємодія інститутів фінансового посередництва з реальним сектором економіки
ІО Школьник, АЮ Семеног
ДННУ “Академія фінансового управління”, 2011
242011
Роль банків у процесі формування національної моделі фінансового ринку
ІО Школьник
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
242008
Капіталізація фондового ринку України в контексті світових тенденцій
ІО Школьник
Фінанси України, 65-74, 2011
212011
The impact of the economy financialization on the level of economic development of the associate EU member states
I Shkolnyk, S Kozmenko, O Kozmenko, B Mershchii
Economics & Sociology 12 (4), 43-331, 2019
192019
Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України
ГТ Карчева, ДВ Булиндін, ЮВ Кліщук, МЮ Старинська
Фінансовий простір, 32-41, 2018
182018
Проблемні аспекти оцінки кредитоспроможності позичальника
ІО Школьник, ОМ Макаренко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
172007
State financial security: Comprehensive analysis of its impact factors
IO Shkolnyk, SM Kozmenko, J Polach, E Wolanin
Foundation of International Studies, 2020
162020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20