Datsenko G
Datsenko G
доцент кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права, ВНМУ ім. М.І. Пирогова
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Морфофункциональные изменения в организме в ответ на общую и локальную гипотермию (обзор литературы)
ГВ Даценко, ЕН Шаповал
Вісник морфології, 305-307, 2001
162001
Моделювання вибору оптимального варіанту стратегії управління фінансовими ресурсами машинобудівних підприємств
ВМ Нижник, ГВ Даценко
Збірник наукових праць ВНАУ: економічні науки, 53, 2011
32011
Моделювання методом покрокового регресійного аналізу індивідуальних показників реоенцефалограми в здорових юнаків і дівчат Поділля мезоморфного соматотипу в залежності від …
ГВ Даценко
Вісник проблем біології і медицини, 55-58, 2011
32011
Immunohistochemical profile of mucins and their expression in precancerous changes of the stomach
SV Vernygorodskyi, LV Fomina, MV Mnikhovich, NA Kaminska, ...
International Journal of BioMedicine, 2013
22013
Особливості організації внутрішнього контролю операцій з фінансовими інвестиціями на підприємстві
ВС Здреник
Інноваційна економіка, 292-298, 2013
22013
Особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій із грошовими коштами
ОО Розборська, ГВ Даценко, АВ Ксьоншка
Економіка і суспільство.–2016.–Вип 2, 720-724, 0
2
Систематизація класифікаційних ознак інвестицій та фінансовий контроль капітальних інвестицій
ГВ Даценко, АЄ Громова, ОЄ Громова
Регіональна бізнес-економіка та управління, 92-97, 2013
12013
Регресійні моделі індивідуальних показників реоенцефалограми в здорових юнаків Поділля екто-мезоморфного соматотипу в залежності від особливостей розмірів тіла
ГВ Даценко, СВ Прокопенко, ОМ Шаповал, ОВ Шипіцина
Український морфологічний альманах, 2011
12011
Аудит розрахунків за страхуванням у підприємствах будівельної галузі: інформаційна база та проблемні питання його планування
УВ Івасечко
Світ фінансів, 173-180, 2017
2017
ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ СПЛАТИ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
ГВ Даценко, ОВ Кавун
ББК 65я43 А43, 120, 2014
2014
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
ГВ Даценко, ОВ Кавун
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, 188-189, 2013
2013
Прокопєнко CB Кількісне обгрунтування необхідності конституціонального підходу для коректної оцінки особливостей перебігу хронічних вірусних гепатитів В і С
ГB Дaцeнкo, AH Дугєльний, IB Oльxoвa
Вісник проблем біології і медицини, 136-138, 2011
2011
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНТЕНСИВНОСТІ КАРІЄСУ ЗУБІВ БУДОВИ ТІЛА У ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ПІДЛІТКІВ РІЗНОЇ СТАТІ
ІВ Руда, ЮЙ Рудий, ГВ Даценко, ЕВ Беляєв, ВО Варивода
2006
Морфологические изменения в легких крыс в ранние сроки после ожога и криодеструкции кожи
ИВ Гунас, ГВ Даценко, ЮИ Рудый, ЕН Шаповал, ЕВ Максименко
2000
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
ГВ ДАЦЕНКО
Андріїшин ОП, Цетнар ЛЙ, Довгалюк АІ, Довбуш АВ, Шутурма ОЯ Гістологічний стан лімфову
НВ Антипов, АЮ Шкиренко, ИА Колесникова, МА Бердников, ...
РОЛЬ КОМП'ЮТЕРНОȲ ТОМОГРАФІȲ У ВИВЧЕННІ НОРМАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗКУ, ЛІКВОРНОȲ СИСТЕМИ Й ХРЕБТА
ЮГ Шевчук, ГВ Даценко, АВ Шаюк, АА Гавриленко, ЛВ Міщук
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–17