Корягін М.В.
Корягін М.В.
Львівський торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в mail.lviv.ua
НазваПосиланняРік
Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності
МВ Корягін, ПО Куцик
Інтерсервіс, 2016
492016
Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: теоретико-методологічні концепціі
МВ Корягін
Львівська комерційна академія, 2012
462012
Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: навчальний посібник
ГО Партин
К.: Знання, 2000
432000
Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку
МВ Корягін, ПО Куцик
Львів: ЛКА, 2015
292015
Бухгалтерський облік в Україні
РЛ Хом’як, КМВ інші
навч. посіб / Р.Л. Хом'як, В.І. Лемішовський.–7–е вид., доп. і перероб …, 2008
28*2008
Аудит: теорія і практика
АГ Загородній, АВ Єлісєєв, МВ Корягін
Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка, 2004
252004
Маркетинговий аудит
МВ Корягін, СВ Корягіна
К. : Центр навчальної літератури, 2014
202014
Развитие бухгалтерской отчетности в условиях изменения запросов пользователей
МВ Корягин
Международный бухгалтерский учет, 53-63, 2014
182014
Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку
МВ Корягін
Інтерсервіс, 2012
162012
Звіт про рух грошових коштів: вітчизняний та міжнародний підходи
МВ Корягін, ОС Височан
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2003
112003
Основи наукових досліджень
МВ Корягін, МЮ Чік
Алерта 1, 732, 2014
10*2014
Актуальні питання визнання та обліку еквівалентів грошових коштів в Україні
М Корягин
Бухгалтерський облік і аудит: Навчально практичний журнал, 27, 2006
102006
Облік, аналіз і контроль розрахунків за податками і платежами в системі управління підприємством
М Корягін
Економічний аналіз.–2010 р.–Вип 6, 251-253, 2010
92010
Соціально-економічна природа та функції податків
МВ Корягін
Науковий вісник НЛТУ України 19, 132-138, 2009
92009
Аспекти ведення бухгалтерського обліку інших заохочувальних та компенсаційних виплат персоналу
МВ Корягін
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник …, 2011
82011
Електронні гроші: особливості використання та бухгалтерський облік
МВ Корягін, ВР Ліва
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник …, 2012
72012
Проблеми трансформації фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ
МВ Корягін
Доступний з http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Tiru/2012_33 …, 2012
72012
Підходи до визначення поняття вартості підприємства та їх розвиток
МВ Корягін
Видавництво Львівської політехніки, 2012
72012
СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
НІ Римарська, МВ Корягін
72010
Тенденції розвитку бухгалтерської звітності
МВ Корягін
Бухгалтерський облік і аудит, 42-51, 2014
62014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20