Корягін М.В.
Корягін М.В.
Львівський торговельно-економічний університет
Verified email at mail.lviv.ua
TitleCited byYear
Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності
МВ Корягін, ПО Куцик
Інтерсервіс, 2016
602016
Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: теоретико-методологічні концепціі
МВ Корягін
Львівська комерційна академія, 2012
562012
Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: навчальний посібник
ГО Партин
К.: Знання, 2000
442000
Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку
МВ Корягін, ПО Куцик
Львів: ЛКА, 2015
372015
Бухгалтерський облік в Україні
РЛ Хом’як, КМВ інші
навч. посіб / Р.Л. Хом'як, В.І. Лемішовський.–7–е вид., доп. і перероб …, 2008
30*2008
Аудит: теорія і практика
АГ Загородній, АВ Єлісєєв, МВ Корягін
Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка, 2004
282004
Маркетинговий аудит
МВ Корягін, СВ Корягіна
К. : Центр навчальної літератури, 2014
252014
Развитие бухгалтерской отчетности в условиях изменения запросов пользователей
МВ Корягин
Международный бухгалтерский учет, 53-63, 2014
242014
Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку
МВ Корягін
Інтерсервіс, 2012
202012
Основи наукових досліджень
МВ Корягін, МЮ Чік
Алерта 1, 732, 2014
13*2014
Аспекти ведення бухгалтерського обліку інших заохочувальних та компенсаційних виплат персоналу
МВ Корягін
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник …, 2011
122011
Актуальні питання визнання та обліку еквівалентів грошових коштів в Україні
М Корягин
Бухгалтерський облік і аудит: Навчально практичний журнал, 27, 2006
122006
Звіт про рух грошових коштів: вітчизняний та міжнародний підходи
МВ Корягін, ОС Височан
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2003
122003
Качество бухгалтерской отчетности как информационного продукта учетной системы
МВ Корягін, ПО Куцик
Международный бухгалтерский учет, 34-48, 2016
10*2016
Соціально-економічна природа та функції податків
МВ Корягін
Науковий вісник НЛТУ України 19, 132-138, 2009
102009
Підходи до визначення поняття вартості підприємства та їх розвиток
МВ Корягін
Видавництво Львівської політехніки, 2012
92012
Облік, аналіз і контроль розрахунків за податками і платежами в системі управління підприємством
М Корягін
Економічний аналіз.–2010 р.–Вип 6, 251-253, 2010
92010
Бухгалтерський облік та оподаткування (+CD). Навч. посібник.
МВ Корягін, РЛ Хомяк
Львів: Бухгалтерський центр “Ажур”, 2008
8*2008
Інтегрована звітність як нова парадигма розвитку бухгалтерської звітності
МВ Корягін, ПО Куцик
Бухгалтерський облік і аудит, 11-19, 2015
72015
Електронні гроші: особливості використання та бухгалтерський облік
МВ Корягін, ВР Ліва
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник …, 2012
72012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20