Корягін М.В.
Корягін М.В.
Львівський національний університет ім. І.Франка
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності
МВ Корягін, ПО Куцик
Інтерсервіс, 2016
892016
Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики. Навчальний посібник
ГО Партин
К.: Знання, 2000
792000
Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: теоретико-методологічні концепціі
МВ Корягін
Львівська комерційна академія, 2012
662012
Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку
МВ Корягін, ПО Куцик
Львів: ЛКА, 2015
632015
Развитие бухгалтерской отчетности в условиях изменения запросов пользователей
МВ Корягин
Международный бухгалтерский учет, 53-63, 2014
402014
Маркетинговий аудит
МВ Корягін, СВ Корягіна
К. : Центр навчальної літератури, 2014
382014
Аудит: теорія і практика
АГ Загородній, АВ Єлісєєв, МВ Корягін
Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка, 2004
362004
Качество бухгалтерской отчетности как информационного продукта учетной системы
МВ Корягін, ПО Куцик
Международный бухгалтерский учет, 34-48, 2016
272016
Основи наукових досліджень
МВ Корягін, МЮ Чік
Алерта 1, 732, 2014
252014
Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку
МВ Корягін
Інтерсервіс, 2012
232012
Звіт про рух грошових коштів: вітчизняний та міжнародний підходи
МВ Корягін, ОС Височан
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2003
162003
Актуальні питання визнання та обліку еквівалентів грошових коштів в Україні
М Корягин
Бухгалтерський облік і аудит: Навчально практичний журнал, 27, 2006
142006
Аспекти ведення бухгалтерського обліку інших заохочувальних та компенсаційних виплат персоналу
МВ Корягін
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник …, 2011
132011
Інтегрована звітність як нова парадигма розвитку бухгалтерської звітності
МВ Корягін, ПО Куцик
Бухгалтерський облік і аудит, 11-19, 2015
112015
Електронні гроші: особливості використання та бухгалтерський облік
МВ Корягін, ВР Ліва
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник …, 2012
112012
Підходи до визначення поняття вартості підприємства та їх розвиток
МВ Корягін
Видавництво Львівської політехніки, 2012
112012
СТРУКТУРА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЯК ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
МВ Корягін
102012
Облік, аналіз і контроль розрахунків за податками і платежами в системі управління підприємством
М Корягін
Економічний аналіз.–2010 р.–Вип 6, 251-253, 2010
92010
Соціально-економічна природа та функції податків
МВ Корягін
Науковий вісник НЛТУ України 19, 132-138, 2009
92009
Проблеми трансформації фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ
МВ Корягін
Доступний з http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Tiru/2012_33 …, 2012
82012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20