Ярослав П'янило
Ярослав П'янило
доктор технічних наук, Центр математичного моделювання Інституту
Verified email at cmm.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Systemic approach and mathematic modeling in physical eduation and sports.
TY ANATOLIJ LOPATIEV, OLGA IVASHCHENKO, OLEG KHUDOLII, YAROSLAV PJANYLO ...
Journal of Physical Education and Sport 16 (4), 2016
64*2016
Системний підхід і математичне моделювання біологічних та природних об’єктів і процесів
А Власов, А Демічковський, О Іващенко, А Лопатьєв, М Пітин, ...
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 17-28, 2016
192016
Математичне моделювання процесу руху газу в системі пласт підземного сховища газу–магістральний газопровід
РЛ Вечерік, ЯД П’янило, МГ Притула, ЮБ Хаєцький
Нефть и газ, 83-89, 2004
102004
Дослідження неусталеного руху газу в пористих середовищах
ЯД П’янило
Прикл. проблеми мех. і мат.—2004.—Вип 2, 178-184, 2004
102004
Підземне зберігання газу (математичні моделі та методи)
ПМГ Притула Н. М., Пянило Я. Д.
Львів: Растр – 7, 2015
8*2015
Проекційно-ітераційні методи розв’язування прямих та обернених задач переносу
ЯД П’янило
Львів: Сплайн, 2011
82011
Розрахунок початково-граничних умов у задачах фільтрації газу в пористих середовищах
Н Лопух, М Притула, Н Притула, Я П’янило
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2009
82009
Неусталений рух газу в трубопроводах і пористих середовищах
ЯД П’янило
Фізико-математичне моделювання і інформаційні технології.-2006.-Вип 4, 72-80, 0
8
Models of mass transfer in gas transmission systems
YD Pyanylo, MG Prytula, NM Prytula, NB Lopuh
Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014
72014
Аналітичний спосіб розрахунку параметрів гідравлічної ув’язки колекторного способу збирання газу
Я П’янило, С Гладун, Г П’янило
Видавництво Львівської політехніки, 2011
72011
Математичні моделі процесів енергомасопереносу в газовій динаміці. Задачі та аналіз методів їх розв’язування
ПМ П’янило Я.
International workshop on free boundary flows and related problems of …, 2005
72005
Ітераційні методи розв’язування задачі про розподіл тиску газу в трубопроводах
Я П’янило, М Притула, Б Землянський
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 97-105, 2005
72005
Розподіл гідравлічного тиску при нестаціонарному русі газу в трубопроводах при наявності компресорних станцій та відборів
ЯД П’янило
Нелінійні коливання.—Вип 2, 84-88, 1998
71998
Розрахунок параметрів газотранспортних систем
МП Химко, ВА Фролов, ВА Павленко, ЯД П’янило, НМ Притула
Науково-виробничий журнал України “Нафтова и газова промисловість”-2006 р, 33-37, 2006
62006
Алгоритм термогідравлічних розрахунків газових мереж
ЯД П’янило, МГ Притула, ВА Павленко, БВ Землянський
Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерна …, 2004
62004
Дослідження гідравлічного тиску при нестаціонарному русі газу в горизонтальних трубопроводах
ЯД П’янило
Мат. методи і фіз. мех. поля 47 (1), 169-174, 2004
62004
Дослідження перехідних процесів при моделюванні руху газу в горизонтальних трубопроводах
ПМГ П’янило Я.Д.
Матеріали 2–ої Українсько–Польської конференція "Інформаційно–математичне …, 2002
62002
Numerical analysis of models with fractional derivatives for gas filtration in porous media
NB Lopuh, YD Pyanylo
Journal of Coupled Systems and Multiscale Dynamics 2 (1), 15-19, 2014
52014
Використання дробових похідних для аналізу нестаціонарного руху газу в трубопроводах за наявності компресорних станцій та відводів
Я П’янило
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 122-132, 2012
52012
Розрахунок усталеного руху газу в магістральних газопроводах
Н Притула, Я П’янило, М Притула
Видавництво Львівської політехніки, 2006
52006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20