Подписаться
Ярослав П'янило
Ярослав П'янило
доктор технічних наук, Центр математичного моделювання Інституту
Подтвержден адрес электронной почты в домене cmm.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Systemic approach and mathematic modeling in physical eduation and sports.
TY ANATOLIJ LOPATIEV, OLGA IVASHCHENKO, OLEG KHUDOLII, YAROSLAV PJANYLO ...
Journal of Physical Education and Sport 16 (4), 2016
103*2016
Системний підхід і математичне моделювання біологічних та природних об’єктів і процесів
А Власов, А Демічковський, О Іващенко, А Лопатьєв, М Пітин, ...
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 17-28, 2016
192016
Models of mass transfer in gas transmission systems
YD Pyanylo, MG Prytula, NM Prytula, NB Lopuh
Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014
122014
Дослідження неусталеного руху газу в пористих середовищах
ЯД П’янило
Прикл. проблеми мех. і мат.—2004.—Вип 2, 178-184, 2004
122004
Неусталений рух газу в трубопроводах і пористих середовищах
ЯД П’янило, МГ Притула, НМ Притула
Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології.–2006.–Вип 4, 69-77, 2006
112006
Numerical analysis of models with fractional derivatives for gas filtration in porous media
NB Lopuh, YD Pyanylo
Journal of Coupled Systems and Multiscale Dynamics 2 (1), 15-19, 2014
102014
Аналітичний спосіб розрахунку параметрів гідравлічної ув’язки колекторного способу збирання газу
Я П’янило, С Гладун, Г П’янило
Видавництво Львівської політехніки, 2011
102011
Розрахунок початково-граничних умов у задачах фільтрації газу в пористих середовищах
Н Лопух, М Притула, Н Притула, Я П’янило
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2009
102009
Математичне моделювання процесу руху газу в системі пласт підземного сховища газу–магістральний газопровід
РЛ Вечерік, ЯД П’янило, МГ Притула, ЮБ Хаєцький
Нефть и газ, 83-89, 2004
102004
Проекційно-ітераційні методи розв’язування прямих та обернених задач переносу
ЯД П’янило
Львів: Сплайн, 2011
92011
Ітераційні методи розв’язування задачі про розподіл тиску газу в трубопроводах
Я П’янило, М Притула, Б Землянський
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 97-105, 2005
82005
Дослідження гідравлічного тиску при нестаціонарному русі газу в горизонтальних трубопроводах
ЯД П’янило
Мат. методи і фіз. мех. поля 47 (1), 169-174, 2004
82004
Розподіл гідравлічного тиску при нестаціонарному русі газу в трубопроводах при наявності компресорних станцій та відборів
ЯД П'янило
Нелінійні коливання, 1999
81999
Математичні моделі процесів енергомасопереносу в газовій динаміці. Задачі та аналіз методів їх розв’язування
ПМ П’янило Я.
International workshop on free boundary flows and related problems of …, 2005
72005
Алгоритм термогідравлічних розрахунків газових мереж
ЯД П’янило, МГ Притула, ВА Павленко, БВ Землянський
Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерна …, 2004
72004
Розрахунок параметрів газотранспортних систем
МП Химко, ВА Фролов, ВА Павленко, ЯД П’янило, НМ Притула
Науково-виробничий журнал України “Нафтова и газова промисловість”-2006 р, 33-37, 2006
62006
Розрахунок усталеного руху газу в магістральних газопроводах
Н Притула, Я П’янило, М Притула
Видавництво Львівської політехніки, 2006
62006
Дослідження перехідних процесів при моделюванні руху газу в горизонтальних трубопроводах
ПМГ П’янило Я.Д.
Матеріали 2–ої Українсько–Польської конференція "Інформаційно–математичне …, 2002
62002
Optimization of energy costs for gas transportation in complex gas transmission systems
YD Pyanylo, SV Gladun
Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara 13 (3), 31, 2015
52015
Розрахунок режимних параметрiв роботи пiдсистеми транспорту газу пласт пiдземного сховища-магiстральний газопровід
Я П’янило, СВ Гладун, М Притула, Н Притула, Г П'янило
Науковотехнiчна конференцiя «Мiкро-та нанонеоднорiднi матерiали: моделi та …, 2015
52015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20