Ярослав П'янило
Ярослав П'янило
доктор технічних наук, Центр математичного моделювання Інституту
Підтверджена електронна адреса в cmm.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Systemic approach and mathematic modeling in physical eduation and sports.
TY ANATOLIJ LOPATIEV, OLGA IVASHCHENKO, OLEG KHUDOLII, YAROSLAV PJANYLO ...
Journal of Physical Education and Sport 16 (4), 2016
84*2016
Системний підхід і математичне моделювання біологічних та природних об’єктів і процесів
А Власов, А Демічковський, О Іващенко, А Лопатьєв, М Пітин, ...
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 17-28, 2016
202016
Models of mass transfer in gas transmission systems
YD Pyanylo, MG Prytula, NM Prytula, NB Lopuh
Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014
102014
Математичне моделювання процесу руху газу в системі пласт підземного сховища газу–магістральний газопровід
РЛ Вечерік, ЯД П’янило, МГ Притула, ЮБ Хаєцький
Нефть и газ, 83-89, 2004
102004
Дослідження неусталеного руху газу в пористих середовищах
ЯД П’янило
Прикл. проблеми мех. і мат.—2004.—Вип 2, 178-184, 2004
102004
Проекційно-ітераційні методи розв’язування прямих та обернених задач переносу
ЯД П’янило
Львів: Сплайн, 2011
92011
Розрахунок початково-граничних умов у задачах фільтрації газу в пористих середовищах
Н Лопух, М Притула, Н Притула, Я П’янило
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2009
92009
Неусталений рух газу в трубопроводах і пористих середовищах
ЯД П’янило, МГ Притула, НМ Притула
Фізикоматематичне моделювання та інформаційні технології.–2006.–Вип 4, 72-80, 2006
82006
Numerical analysis of models with fractional derivatives for gas filtration in porous media
NB Lopuh, YD Pyanylo
Journal of Coupled Systems and Multiscale Dynamics 2 (1), 15-19, 2014
72014
Аналітичний спосіб розрахунку параметрів гідравлічної ув’язки колекторного способу збирання газу
Я П’янило, С Гладун, Г П’янило
Видавництво Львівської політехніки, 2011
72011
Розрахунок параметрів газотранспортних систем
МП Химко, ВА Фролов, ВА Павленко, ЯД П’янило, НМ Притула
Науково-виробничий журнал України “Нафтова и газова промисловість”-2006 р, 33-37, 2006
72006
Математичні моделі процесів енергомасопереносу в газовій динаміці. Задачі та аналіз методів їх розв’язування
ПМ П’янило Я.
International workshop on free boundary flows and related problems of …, 2005
72005
Ітераційні методи розв’язування задачі про розподіл тиску газу в трубопроводах
Я П’янило, М Притула, Б Землянський
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 97-105, 2005
72005
Розподіл гідравлічного тиску при нестаціонарному русі газу в трубопроводах при наявності компресорних станцій та відборів
ЯД П'янило
Нелінійні коливання, 1999
71999
Алгоритм термогідравлічних розрахунків газових мереж
ЯД П’янило, МГ Притула, ВА Павленко, БВ Землянський
Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерна …, 2004
62004
Дослідження гідравлічного тиску при нестаціонарному русі газу в горизонтальних трубопроводах
ЯД П’янило
Мат. методи і фіз. мех. поля 47 (1), 169-174, 2004
62004
Дослідження перехідних процесів при моделюванні руху газу в горизонтальних трубопроводах
ПМГ П’янило Я.Д.
Матеріали 2–ої Українсько–Польської конференція "Інформаційно–математичне …, 2002
62002
Побудова та дослідження біортогональних поліномів на базі многочленів Чебишева
ЯД П'янило, ВГ Собко
Прикладні проблеми механіки і математики 11, 135-141, 2014
52014
Використання дробових похідних для аналізу нестаціонарного руху газу в трубопроводах за наявності компресорних станцій та відводів
Я П’янило
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 122-132, 2012
52012
Розрахунок усталеного руху газу в магістральних газопроводах
Н Притула, Я П’янило, М Притула
Видавництво Львівської політехніки, 2006
52006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20