Підписатись
Микола Гомеля / Николай Гомеля / Mykola Gomelya / Nikolai Gomelya
Микола Гомеля / Николай Гомеля / Mykola Gomelya / Nikolai Gomelya
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Тверді відходи: збір, переробка, складування
ВМ Радовенчик, МД Гомеля
К.: Кондор, 549, 2010
762010
Застосування алюмінієвих коагулянтів для очищення стічних вод від сульфатів при їх пом’якшенні
ІМ Трус, ВМ Грабітченко, МД Гомеля
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (10 (60)), 2012
252012
Видалення та розділення хлоридів і сульфатів при іонообмінному знесоленні води
ОВ Голтвяницька, ТО Шаблій, МД Гомеля, СС Ставська
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (6), 40-44, 2012
212012
Електрохімічна переробка відпрацьованих розчинів, що утворюються при регенерації катіонітів
ТО Шаблій, МД Гомеля, ЄМ Панов
Экология и промышленность, 33-38, 2010
192010
Вплив попереднього механічного доочищення води на ефективність зворотньоосмотичного опріснення води
ІМ Трус, МД Гомеля, ВМ Радовенчик
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 198, 2013
182013
Оцінка ефективності зворотноосмотичного опріснення води після її пом’якшення на слабокислотному катіоніті
МД Гомеля, ІМ Трус, ВМ Радовенчик
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 32-36, 2014
172014
Електродіаліз розчину хлориду натрію з одержанням соляної кислоти та лугу
ТО Шаблій, ВВ Іванюк, МД Гомеля
Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, 11, 2011
162011
Отримання та використання високодисперсних сорбентів з магнітними властивостями
ВВ Гончарук, ВМ Радовенчик, МД Гомеля
К.: НТУУ” КПІ, 2003
162003
Нанофільтраційне опріснення слабкомінералізованих вод
МД Гомеля, ІМ Трус, ВМ Грабітченко
Вопросы химии и химической технологии, 98-102, 2014
152014
Переробка концентратів, що утворюються при нанофільтраційному очищенні вод з підвищеною мінералізацією
ВВ Рисухін, ТО Шаблій, МД Гомеля
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (3 (53)), 2011
152011
Исследование процессов умягчения при деминерализации шахтных вод на анионите АВ-17-8
ГВ Кучерик, ЮА Омельчук, НД Гомеля
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (11 (62)), 2013
142013
Очищення високомінералізованих шахтних вод від сульфатів при використанні вапна та металічного алюмінію
ІМ Трус, ВМ Грабітченко, АІ Петриченко, МД Гомеля
Екологічна безпека 2 (14), 77-79, 2012
122012
Отримання високоселективних сорбентів для вилучення міді із вод систем охолодження АЕС
ОМ Боженко, ЮА Омельчук, МД Гомеля
Збірник наукових праць СНУЯЕтаП.–2009–Вип 4 (32), 148-154, 2009
122009
Створення нових ресурсозберігаючих технологій кондиціювання та очищення води для промислових систем водокористування
МД Гомеля
Автореферат дис.. ІКХХВ НАН України.–Київ.–2003.–40с, 2003
112003
Оцінка ефективності аніонітів в маловідходних процесах очищення води від нітратів
МД Гомеля, ОВ Голтвяницька, ТО Шаблій
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2012
102012
Очищення від сульфатів вод з підвищеною мінералізацією і жорсткістю
ВВ Рисухін, ТО Шаблій, ВС Камаєв, МД Гомеля
Екологічна безпека 2, 70-75, 2011
102011
Електродiалiз розчину хлориду натрiю з одержанням соляної кислоти та лугу
ТО Шаблiй, ВВ Iванюк, МД Гомеля
Вiсник НТУУ «КПI» Хiмiчна iнженерiя, екологiя та ресурсозбереження., 67, 2011
102011
Розділення сульфатів і нітратів під час іонообмінного знесолення води
ВМ Грабітчненко, ІМ Трус, МД Гомеля
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2014
92014
Отримання сірчаної кислоти при електрохімічній переробці елюатів, що містять сульфати
ІМ Трус, ВМ Грабітченко, МД Гомеля
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (6 (64)), 2013
92013
Вилучення сульфатів із концентратів, що утворюються при нанофільтраційній демінералізації води
ВВ Рисухін, ТО Шаблій, ВС Камаєв, МД Гомеля
Экология и промышленность, 83-88, 2011
92011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20