Подписаться
Nosulich Tetiana  Носуліч Тетяна
Nosulich Tetiana Носуліч Тетяна
Подтвержден адрес электронной почты в домене ecos.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціальна сфера: реальність і контури майбутнього (питання теорії і практики): монографія
ВІ Куценко, ТМ Носуліч
Ніжин: ВидҮво «АспектҮполіграф, 2008
2662008
за заг. ред. академіка НАН України, д. т. н., проф., засл. діяча науки і техніки України БЄ Патона
Н парадигма сталого розвитку України
К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
2552012
Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи/СІ Бандур, ТА Заяць, ВІ Куценко та ін
С розвиток України
Черкаси: Брама-Україна, 490, 2006
173*2006
сучасні трансформації та перспективи/СІ Бандур, ТА Заяць, ВІ Куценко та ін
С розвиток України
Черкаси: Брама-Україна 620, 2006
1252006
Трансформації соціальної сфери України: регіональний аспект:[монографія]
ВІ Куценко, ЯВ Остафійчук
К.: Оріяни 400, 3, 2005
922005
Вища і післядипломна освіта в ринкових умовах
ВІ Куценко, ТМ Носуліч, НАНУБМД За наук. ред. д.е.н., проф.
К.: РВПС України НАН України, 2009
642009
Кадровий потенціал системи охорони здоров’я: проблеми та перспективи розвитку
ТМ Носуліч
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2006
282006
області на 2005–2015 роки
С економічного і соціального розвитку Вінницької
Вінниця, 2005
142005
ФОРМУВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ)
ТМ Носуліч
РВПС України НАН України, 2008
132008
Кооперативна модель соціально-економічного розвитку України в сучасних умовах
ТМ Носуліч, ЮБ Шпильова
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2013
102013
Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі
МА Хвесик, АВ Степаненко, О ГО
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2014
9*2014
Наукові підходи до вивчення системи охорони здоров’я з позиції сталого розвитку
ТМ Носуліч
Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал, 195-201, 2013
82013
Економічний простір і динаміка розвитку продуктивних сил України: теоретико–методологічні основи дослідження/Данилишин БМ, Коваль ЯВ, Лицур ІМ та ін./За ред. чл.-кор. НАН …
БМ Данилишин, ТМ Носуліч
К.: РВПС України НАН України, 2008
72008
Стратегічний потенціал продуктивних сил регіонів України: кол. моногр.
ТМ Носуліч, БМ Данилишина
К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН, 2009
6*2009
Теоретико-методологические аспекты исследования системы здравоохранения в контексте инновационной модели устойчивого развития
ТН Носулич, ИМ Царук
Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки, 163-169, 2014
52014
Організаційно-економічний механізм оптової торговельної діяльності
АМ Носуліч
Київ, 2010. 21с, 2010
42010
Концептуальні засади соціально-екологічного розвитку сільських територій
ЯВ Остафійчук, ОМ Бородіна, ТА Заяць, К ВІ
Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого …, 2014
3*2014
Наукові основи національної стратегії сталого розвитку України
МАХ за наук. ред. акад. НААН України, д.е.н., ТМ Носуліч
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2013
3*2013
Соціальний капітал України: теоретико-методологічні основи формування: [монографія] / [С.І. Бандур, Л.Г. Богуш, Т.А. Заяць та ін.].
ТМ Носуліч
К.: РВПС України НАН України, 2010
3*2010
Глобалізаційні чинники регіонального розвитку—соціальний вектор прояву
ТМ Носуліч
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
32009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20