Nosulich Tetiana  Носуліч Тетяна
Nosulich Tetiana Носуліч Тетяна
Підтверджена електронна адреса в ecos.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціальна сфера: реальність і контури майбутнього (питання теорії і практики): монографія
ВІ Куценко, ТМ Носуліч
Ніжин: ВидҮво «АспектҮполіграф, 2008
2372008
за заг. ред. академіка НАН України, д. т. н., проф., засл. діяча науки і техніки України БЄ Патона
Н парадигма сталого розвитку України
К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
1862012
Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи/СІ Бандур, ТА Заяць, ВІ Куценко та ін
С розвиток України
Черкаси: Брама-Україна, 490, 2006
160*2006
сучасні трансформації та перспективи/СІ Бандур, ТА Заяць, ВІ Куценко та ін
С розвиток України
Черкаси: Брама-Україна 620, 2006
1192006
Трансформації соціальної сфери України: регіональний аспект:[монографія]
ВІ Куценко, ЯВ Остафійчук
К.: Оріяни, 11-35, 2005
772005
Вища і післядипломна освіта в ринкових умовах
ВІ Куценко, ТМ Носуліч, НАНУБМД За наук. ред. д.е.н., проф.
К.: РВПС України НАН України, 2009
582009
Кадровий потенціал системи охорони здоров’я: проблеми та перспективи розвитку
ТМ Носуліч
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2006
152006
області на 2005–2015 роки
С економічного і соціального розвитку Вінницької
Вінниця, 2005
152005
ФОРМУВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ)
ТМ Носуліч
РВПС України НАН України, 2008
112008
Кооперативна модель соціально-економічного розвитку України в сучасних умовах
ТМ Носуліч, ЮБ Шпильова
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2013
102013
Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі
МА Хвесик, АВ Степаненко, О ГО
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2014
7*2014
Економічний простір і динаміка розвитку продуктивних сил України: теоретико–методологічні основи дослідження/Данилишин БМ, Коваль ЯВ, Лицур ІМ та ін./За ред. чл.-кор. НАН …
БМ Данилишин, ТМ Носуліч
К.: РВПС України НАН України, 2008
72008
Наукові підходи до вивчення системи охорони здоров’я з позиції сталого розвитку
ТМ Носуліч
Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал, 195-201, 2013
52013
Теоретико-методологические аспекты исследования системы здравоохранения в контексте инновационной модели устойчивого развития
ТН Носулич, ИМ Царук
Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки, 163-169, 2014
32014
Наукові основи національної стратегії сталого розвитку України
МАХ за наук. ред. акад. НААН України, д.е.н., ТМ Носуліч
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2013
3*2013
Соціальний капітал України: теоретико-методологічні основи формування: [монографія] / [С.І. Бандур, Л.Г. Богуш, Т.А. Заяць та ін.].
ТМ Носуліч
К.: РВПС України НАН України, 2010
3*2010
Стратегічний потенціал продуктивних сил регіонів України: кол. моногр.
ТМ Носуліч, БМ Данилишина
К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН, 2009
3*2009
Глобалізаційні чинники регіонального розвитку—соціальний вектор прояву
ТМ Носуліч
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
32009
Глобалізаційні чинники регіонального розвитку—соціальний вектор прояву
ТМ Носуліч
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
32009
Чорнобильська зона: Соціально-економічні аспекти розвитку (інформаційно-аналітичний матеріал)
ТМН Б.М.Данилишин, В.І.Куценко
К.: РВПС України НАН України, 2008
3*2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20