Follow
Ігор Костянтинович Бистряков
Ігор Костянтинович Бистряков
ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Социальная экология
АА Горелов
Флинта, 2008
4452008
Теория управления
ВФ Уколов, АМ Масс, ИК Быстряков
Экономика, 2007
3042007
за заг. ред. академіка НАН України, д. т. н., проф., засл. діяча науки і техніки України БЄ Патона
Н парадигма сталого розвитку України
К.: Державна установа Інститут економіки природокористування та сталого…, 2012
249*2012
Социально-экономический потенциал устойчивого развития
ЛГ Мельник, Л Хенс, ТА Акимова, АМ Андриеш, ОФ Балацький, ...
Университетская книга, 2009
1162009
Економічний простір: аспекти методологічного визначення
ІК Бистряков, ЛГ Чернюк
К.: РВПС України НАН України, 2006
802006
Эколого-экономические проблемы развития производительных сил
ИК Быстряков
К.: Международное финансовое агентство, 1997
771997
Парадигмальний погляд на концепт сталого розвитку України
М Хвесик, І Бистряков
Економіка України, 4-12, 2012
742012
області до 2015 року
С економічного та соціального розвитку Херсонської
К.: Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, 2007
692007
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: підруч.
СІ Дорогунцов, ТА Заєць, ЮІ Пітюренко, та інші
К.: КНЕУ, 2005
632005
Механизмы управления развитием региона
ВФ Уколов
М.: ИНФРА-М, 2001
35*2001
Картографические исследования природопользования:(Теория и практика работ)
ЛГ Руденко, ГО Пархоменко, АН Молочко
Наукова думка, 1991
321991
Сталий розвиток України: постмодернізм, простір, методологія управління
ІК Бистряков
Вісник НАН України, 2012
292012
Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України
ЯА Жаліло
К.: НІСД, 39, 2011
292011
Теория управления
ВП Фомина, СГ Алексеева
Изд-во МГОУ, 2011
26*2011
Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів: монографія
ОІ Павлова
Одеса: Астропринт, 2012
212012
Природні ресурси як фактор активізації еколого-економічної діяльності
ІК Бистряков
Економіст: наук. та громад.-політ. журн, 18-22, 2011
202011
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
192014
Сталий розвиток: світоглядна ідеологія майбутнього
МА Хвесик, ІК Бистряков, ЛВ Левковська, ВВ Пилипів
К.: Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого…, 2012
17*2012
Становлення зеленої економiки в Українi: методологiчнi аспекти
IК Бистряков
Сумський державний університет, 2011
172011
Экономическое пространство региона: новая исследовательская парадигма
ИК Быстряков
Продуктивні сили України, 32-41, 2006
172006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20