Follow
Олег Хищенко
Олег Хищенко
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Verified email at uhsp.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках технологій
ОО Хищенко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
72015
Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів технологій/Олег Хищенко
О Хищенко
Технологічна освіта: досвід, перспективи, проблеми, 67-74, 2010
52010
Доцільність застосування проектно-технологічної діяльності на уроках технологій у старшій школі
ОО Хищенко
Молодий вчений, 439-442, 2017
22017
Історія використання проектної діяльності у практиці роботи школи
О Хищенко
Молодь і ринок, 127-131, 2014
22014
Роль компетентнісного підходу у формуванні системи вищої педагогічної освіти
О Хищенко
Технологічна освіта: досвід, перспективи, проблеми, 103-111, 2010
22010
Володимир ЮРЖЕНКО
ОХ ВЕЛИКДАН Юлія
АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ ГУМАНIТАРНИХ НАУК, 2021291, 2021
1*2021
ОСОблиВОСті піДГОтОВКи майбутніх учителіВ ДО іннОВаційнОї ДіяльнОСті на уРОКах тРуДОВОГО наВчання
О Хищенко
Молодий вчений, 420-425, 2020
12020
Педагогічні аспекти підготовки майбутнього вчителя трудового навчання до проектно-технологічної діяльності
О Хищенко
Молодий вчений, 164-169, 2019
12019
Роль проектно-технологічної діяльності у підготовці сучасного вчителя технологій
О Хищенко
ЛНУ ім. І. Франка, 2017
12017
Критерії та рівні сформованості проектно-технологічної діяльності майбутніх учителів технологій
О Хищенко
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in…, 2014
12014
Влияние проектно-технологической деятельности на подготовку будущих учителей технологий
ОА Хищенко
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 125-127, 2014
12014
Роль та структура професійної компетентності в педагогічній діяльності майбутніх учителів
О Хищенко
Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний…, 2009
12009
ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ (АДАПТАЦІЙНИЙ ЦИКЛ)
О Гончаренко, О Хищенко, Ю Великдан
Актуальні питання у сучасній науці, 2024
2024
РОЗВИТОК КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ТА УЧНІВ У КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ТА ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ
О Гончаренко, О Хищенко, Ю Великдан
Наукові інновації та передові технології, 2024
2024
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕХНОЛОГІЙ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ І МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА
О Хищенко
Перспективи та інновації науки, 2023
2023
Ефективність впровадження дистанційного навчання в закладах вищої освіти: виклики та перспективи
А Литвин, Ю Великдан, О Хищенко, Н Кролівець
Актуальні питання у сучасній науці, 2023
2023
Інформаційно-комунікаційні технології як засіб розвитку пізнавальної активності учнів 10-11 класів на уроках трудового навчання (технологій)
Ю Великдан, О Хищенко, М Бур’яновський
Наука і техніка сьогодні, 2022
2022
Method of Forming Professional Competencies Future Teacher for Labor Education
TS Oleksandr Bordiuk, Yurii Shpylovyi, Liudmyla Tkachenko, Oleh Khyshchenko ...
International Journal of Health Sciences 6 (1), 366-377, 2022
2022
Наталія ВЕРЕСОЦЬКА
О ХИЩЕНКО
АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ ГУМАНIТАРНИХ НАУК, 2022193, 2022
2022
Methodof Forming Professional Competencies Future TeacherforLabor Education
O Bordiuk, Y Shpylovyi, L Tkachenko, O Khyshchenko, A Yushchenko, ...
International Journal of Health Sciences, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20