Олександр Микитович Бут
Олександр Микитович Бут
професор історії
Підтверджена електронна адреса в donnu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Економічна контрреволюція» в Україні в 20-30-і роки ХХ століття: від нових джерел до нового осмислення. 2 вид., виправлене і доповнене
ОМ Бут, ПВ Добров
Донецьк: УкрНТЕК, 2002
92002
Економічна контрреволюція" в Україні 20-30-і роки ХХ ст.: Від нових джерел до нового осмислення
ОМ Бут, ПВ Добров
Донецьк, 2002
72002
Недержавний сектор промисловості України в умовах Нової Економічної Політики (1921-1928 рр.): монографія
ОМ Бут, ВС Бондаренко, КВ Нікітенко
I︠U︡go-Vostok, 2008
52008
Економічна контрреволюція” в україні в 20–30 рр. ХХ ст.: від нових джерел до нового осмислення/о. М. Бут, П. в. Добров
ОМ Бут
Донецьк: укрНТЕк, 2002
52002
Проблеми управління промисловістю: історичний досвід і уроки
ОМ Бут
К.: Либідь, 1990
31990
Економічна контрреволюція в радянській Україні у дзеркалі архівних документів
О Бут, П Добров
Студії з архівної справи та документознавства, 144-146, 2003
12003
Історія України: проблемні лекції для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів
ІЮ Робак, ОМ Бут, МІ Бушин
ЧДТУ, 2018, 2018
2018
CORYNEBACTERIUM RIEGELII-НЕОБЫЧНЫЙ ВИД, ВЫДЕЛЕННЫЙ ОТ ПАЦИЕНТКИ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ)
ГГ Харсеева, ЕВ Кудря, НА Воронина, ЮА Доля, ОМ Бут, ТД Гасретова, ...
Клиническая лабораторная диагностика 62 (9), 2017
2017
Україна в умовах радянської тоталітарної системи
ВІ Шабельніков, ОМ Бут
© ДонНУ, 2014, 2014
2014
Історія України:(Деякі актуальні питання середини ІХ–початку ХХ ст.)
ОМ Бут, ВІ Шабельніков
© ДонНУ, 2014, 2014
2014
Питательные среды для культивирования дифтерийных микробов.
АП Шепелин, ОВ Полосенко, ГГ Харсеева, ЭЛ Алутина, ОМ Бут
Клиническая лабораторная диагностика, 68-68, 2013
2013
Серія книг Реабілітовані історією як джерело вивчення інтелектуального потенціалу діячів науки і культури Радянської України міжвоєнної доби в соціокультурному європейському …
ОМ Бут
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія, 276-282, 2010
2010
До проблеми визнання самостійної історичної дисципліни. Болебрух АГ Нариси з історії громадської самосвідомості (суспільна думка України та Росії ХІ-ХІХ ст.): Монографія …
ОМ Бут
ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, 357, 2009
2009
Ізмоджиння стАхАновського РУХУ як ФЕНОМЕНУ і РАдянськоі дови: погляд в сьогодвння
ОМ Бут
2008
НАРОДНЕ ОПОЛЧЕННЯ У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ
О Бут, П Добров
Istorychni i politolohichni doslidz͡henni͡a, 85, 2005
2005
Маловідомі імена в краєзнавстві: кадри важкої промисловості Донбасу під жорнами сталінських репресій
ОМ Бут, ПВ Доброе
Інститут історії України НАН України, 2005
2005
Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті
СІ Світленко, ЮА Святець, СМ Каюк, ОМ Бут, ВВ Іваненко, ...
Вид-во ДНУ, 2003
2003
ДАВЫДОВА НД Деятельность КПСС по воплощению в жизнь ленинских принципов руководства народным хозяйством.–К.: Вища шк., 1980.–124 с.
ОМ БУТ
Український історичний журнал, 145–147-145–147, 1981
1981
ПОНШАРЕНКО ГЯ Коммунисты Донбасса, в борьбе за социалистическую индустриализацию (1926–1929).–Киев; Донецк: Вища шк., 1979.–219 с.
ОМ БУТ
Український історичний журнал, 145–146-145–146, 1981
1981
Афанасенко Марина Валеріївна, аспірантка
ДВ Бабич, ДВ Бабич, ОВ Бахурець, ОВ Бахурец, ВГ Бодров, ВГ Бодров, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20