Олена Володимирівна Верхогляд-Герасименко, Елена Владимировна Верхогляд-Герасименко
Олена Володимирівна Верхогляд-Герасименко, Елена Владимировна Верхогляд-Герасименко
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу: Монографія
ОВ Верхогляд-Герасименко
Харків.: Вид-во «Юрайт, 2012
242012
Проблеми міжнародної співпраці у сфері вищої освіти: контроль за якістю освіти. Національний і міжнародний аспекти
О Верхогляд, Ю Романовська, О Романовський
Вища школа 1, 15-23, 2010
92010
Особливості застосування законодавства США у сфері вищої освіти до державних і приватних ВНЗ
О Верхогляд
Вища школа, 81-92, 2010
62010
Розвиток американського законодавства у сфері вищої освіти в ХХ–ХХІ сторіччі
О Верхогляд, О Романовська, О Романовський
Вища освіта, 68-78, 2010
42010
Незалежний (приватний) сектор вищої освіти США в контексті діяльності ВНЗ України
О Верхогляд
Освіта і управління 12 (3/4), 175-189, 2009
42009
Особливості правового регулювання порядку вирішення питання про речові докази у кримінальному судочинстві
О Верхогляд
Вісник Академії правових наук України, 258-267, 2009
4*2009
Незалежний (приватний) сектор вищої освіти США: прибуткові та безприбуткові навчальні заклади
ОО Верхогляд, ЮЮ Романовська, ОО Романовський
Верхогляд ОО, Романовська ЮЮ, Романовський ОО, 2009
32009
Деякі проблемні питання застосування статей 125, 126 КПК України під час досудового провадження
М Карпенко, О Верхогляд
Право України, 172-179, 2010
22010
Проблеми забезпечення прав заставодавця у кримінальному процесі України
О Верхогляд
Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр., 260-269, 2010
2*2010
СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
КГ Волинка, ОВ Верхогляд-Герасименко, ЛМ Володіна, ...
Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід: матеріали, 514, 2019
2019
ПРАВОВА ПРИРОДА, ЗМІСТ ТА ОЗНАКИ МЕХАНІЗМУ ОХОРОНИ ПРАВ, СВОБОД ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ГЗ Алієва, ЛБ Алєксєєва, СС Алексеєв, КГ Волинка, ...
2018
До питання про способи захисту права власності третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт у кримінальному провадженні.
ВГО В.
Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішенняі: мат. пост …, 2017
2017
До питання накладення арешту на майно третіх осіб у кримінальному провадженні.
ВГО В.
Вісник кримінального судочинства., С. 20-27, 2017
2017
До питання застосування арешту майна у кримінальному провадженні
ВГО В.
«Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції»: 1-й …, 2017
2017
Проблемні питання арешту майна в кримінальному провадженні
О Верхогляд-Герасименко
Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали …, 2016
2016
тика курсових робіт з навчальної дисципліни" Кримінальний процес" на 2012-2013 н. р.: галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 …
ОВ Верхогляд-Герасименко, СВ Давиденко, ОВ Капліна, МО Карпенко, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2013
2013
Забезпечення прав учасників кримінального процесу як публічно-правовий обов'язок органів, що здійснюють кримінальне провадження
О Верхогляд
Захист прав і законних інтересів особи у кримінальному судочинстві …, 2011
2011
Незалежний (приватний) сектор вищої освіти США: типи і особливості університетів і коледжів
ОО Верхогляд, ОО Романовський, ЮЮ Романовська
НПУ імені МП Драгоманова, 2010
2010
Забезпечення майнових прав осіб при вирішенні питання про речові докази
О Верхогляд
Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики 2, 62-64, 2010
2010
Проблеми забезпечення майнових прав осіб при встановленні майна, на яке може бути накладено арешт, в кримінальному процесі
О Верхогляд
Право і суспільство, 202-209, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20