Підписатись
Наталія Леонідівна Правдюк / Правдюк Н.Л./Natalia Pravdiuk/ ORCID http://orcid
Наталія Леонідівна Правдюк / Правдюк Н.Л./Natalia Pravdiuk/ ORCID http://orcid
Вінницький національний аграрний університет Завідувач кафедри бухгалтерського обліку
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект
НЛ Правдюк, ТО Мулик, ЯІ Мулик
монографія.-Київ: ЦУЛ, 2019.-224 с./Рек. ВР ВНАУ (Протокол№ 3 від 25 жовт …, 2019
662019
Якість облікової інформації: сутність та методика оцінки
НЛ Правдюк, МВ Правдюк
Облік і фінанси, 57-64, 2016
392016
Тенденції розвитку фінансового обліку в агропромисловому виробництві
НЛ Правдюк
К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки, 420, 2005
362005
Облікова політика підприємств: навчальний посібник
НЛ Правдюк, ЛВ Коваль, ОВ Коваль
Київ:,«Центр учбової літератури, 2020
352020
Облікове забезпечення управління прибутком підприємства
НЛ Правдюк
Облік і фінанси, 53-60., 2015
31*2015
Необхідність оцінки якості фінансової звітності
НЛ Правдюк
Облік і фінанси, 52-59, 2017
302017
The human capital of an enterprise: theory and assessment methodology
N Pravdiuk, V Pokynchereda, M Pravdiuk
Baltic Journal of Economic Studies 5 (2), 176-183, 2019
292019
Формування облікової політики в управлінні сільськогосподарськими підприємствами
НЛ Правдюк
Економіка АПК, 79-85, 2005
272005
Аграрні розписки як альтернативна форма кредитування сільськогосподарських підприємств: обліковий аспект
НЛ Правдюк
Облік і фінанси, 69-79, 2016
202016
Фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств:Монографія.-
НЛ Правдюк, ТМ Корпанюк
Монографія, 200, 2014
192014
Рентабельність операційної діяльності підприємств: обліково-аналітичний аспект
НЛ Правдюк
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 124-141, 2018
182018
Трудові ресурси підприємств: обліково-аналітичне забезпечення управління (монографія)
НЛ Правдюк, ВВ Покиньчереда
ПП ТД «Едельвейс і К», 2016 -248 с., 248, 2016
182016
Облікове забезпечення управління маркетинговою стратегією підприємства
НЛ Правдюк
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 100-115, 2019
162019
Quality of accounting information: essence and assessment method
NL Pravdiuk, MV Pravdiuk
Oblik i finansi 72, 57, 2016
162016
Сутність інвестиційної діяльності: роль та значення інвестицій
НЛ Правдюк, АВ Слівінська
Вісник Запорізького національного університету, 6, 2010
162010
Облікова концепція товарно-матеріальних цінностей в умовах постіндустріальної економіки
НЛ Правдюк
Вісник ЖДТУ, 21-30, 2017
152017
Особливості організації фінансового обліку в сільськогосподарських підприємствах
НЛ Правдюк
Облік і фінанси АПК, 115-120, 2005
152005
Management of financial security of enterprises: accounting and analytical aspect: monograph
NL Pravdyuk, TO Mulyk, YI Mulyk
Kyiv: Center for Educational Literature, 2019
142019
Особливості земель сільськогосподарського призначення як об’єкта бухгалтерського обліку
НЛ Правдюк, ЯП Іщенко
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
142012
ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
НЛ Правдюк, ЯП Іщенко
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
142012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20