Наталія Леонідівна Правдюк / Правдюк Н.Л. /Natalia Pravdyuk  ORCID http://orcid.org/0000-0003-0149
Наталія Леонідівна Правдюк / Правдюк Н.Л. /Natalia Pravdyuk ORCID http://orcid.org/0000-0003-0149
Вінницький національний аграрний університет Завідувач кафедри бухгалтерського обліку
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Тенденції розвитку фінансового обліку в агропромисловому виробництві
НЛ Правдюк
К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки, 420, 2005
302005
Якість облікової інформації: сутність та методика оцінки
НЛ Правдюк, МВ Правдюк
Облік і фінанси, 57-64, 2016
222016
Формування облікової політики в управлінні сільськогосподарськими підприємствами
НЛ Правдюк
Економіка АПК, 79-85, 2005
212005
Облікове забезпечення управління прибутком підприємства
НЛ Правдюк
Облік і фінанси, 53-60., 2015
13*2015
Фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств:Монографія.-
НЛ Правдюк, ТМ Корпанюк
Монографія, 200, 2014
112014
Особливості земель сільськогосподарського призначення як об’єкта бухгалтерського обліку
НЛ Правдюк, ЯП Іщенко
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
112012
ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
НЛ Правдюк, ЯП Іщенко
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
112012
Сутність інвестиційної діяльності: роль та значення інвестицій
НЛ Правдюк, АВ Слівінська
Вісник Запорізького національного університету, 6, 2010
112010
Трудові ресурси підприємств: обліково-аналітичне забезпечення управління (монографія)
НЛ Правдюк, ВВ Покиньчереда
ПП ТД «Едельвейс і К», 2016 -248 с., 248, 2016
102016
Аграрні розписки як альтернативна форма кредитування сільськогосподарських підприємств: обліковий аспект
НЛ Правдюк
Облік і фінанси, 69-79, 2016
92016
Види бухгалтерського обліку та обґрунтування їх застосування
НЛ Правдюк
Економіка АПК, 52-59, 2006
82006
Особливості організації фінансового обліку в сільськогосподарських підприємствах
НЛ Правдюк
Облік і фінанси АПК, 115-120, 2005
82005
Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект
НЛ Правдюк, ТО Мулик, ЯІ Мулик
монографія.-Київ: ЦУЛ, 2019.-224 с./Рек. ВР ВНАУ (Протокол№ 3 від 25 жовт …, 2019
72019
Облікове забезпечення управління виробництвом біологічного палива
НЛ Правдюк
Облік і фінанси, 74-81., 2016
72016
Довгострокове іпотечне кредитування в аграрній сфері економіки: можливості та ризики
НЛ Правдюк
Економіка АПК, 51-56, 2011
72011
Огляд шляхів розвитку теорії бухгалтерського обліку України у контексті міжнародного досвіду
НЛ Правдюк
Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки, 103-114, 2014
62014
Організація управлінського обліку виробництва біопалива
НЛ Правдюк
Збірн. наук. праць ВНАУ. Серія: Економічні науки, 154-161, 2011
62011
Інформаційна роль фінансового обліку для сільськогосподарських підприємств
НЛ Правдюк
Облік і фінанси АПК, 185-188, 2007
62007
Management of enterprises financial security of: accounting and analytical aspect: monograph
NL Pravdyuk, TO Mulyk, I Mulyk Ya
Kyiv: Center for Educational Literature, 2019
52019
Аналітичне забезпечення антикризового управління агроформувань
НЛ Правдюк
Економіка АПК.-2020.-№ 2.-C. 33-44., 2020
42020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20