Підписатись
Наталія Леонідівна Правдюк / Правдюк Н.Л. /Natalia Pravdyuk  ORCID http://orcid.org/0000-0003-0149
Наталія Леонідівна Правдюк / Правдюк Н.Л. /Natalia Pravdyuk ORCID http://orcid.org/0000-0003-0149
Вінницький національний аграрний університет Завідувач кафедри бухгалтерського обліку
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Тенденції розвитку фінансового обліку в агропромисловому виробництві
НЛ Правдюк
К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки, 420, 2005
312005
Якість облікової інформації: сутність та методика оцінки
НЛ Правдюк, МВ Правдюк
Облік і фінанси, 57-64, 2016
262016
Формування облікової політики в управлінні сільськогосподарськими підприємствами
НЛ Правдюк
Економіка АПК, 79-85, 2005
212005
Облікове забезпечення управління прибутком підприємства
НЛ Правдюк
Облік і фінанси, 53-60., 2015
15*2015
Фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств:Монографія.-
НЛ Правдюк, ТМ Корпанюк
Монографія, 200, 2014
152014
Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект
НЛ Правдюк, ТО Мулик, ЯІ Мулик
монографія.-Київ: ЦУЛ, 2019.-224 с./Рек. ВР ВНАУ (Протокол№ 3 від 25 жовт …, 2019
132019
Аграрні розписки як альтернативна форма кредитування сільськогосподарських підприємств: обліковий аспект
НЛ Правдюк
Облік і фінанси, 69-79, 2016
122016
Сутність інвестиційної діяльності: роль та значення інвестицій
НЛ Правдюк, АВ Слівінська
Вісник Запорізького національного університету, 6, 2010
122010
Mulyk Ya. I
NL Pravdiuk
Management of Financial Security of Enterprises: Accounting and Analytical …, 2019
102019
Трудові ресурси підприємств: обліково-аналітичне забезпечення управління (монографія)
НЛ Правдюк, ВВ Покиньчереда
ПП ТД «Едельвейс і К», 2016 -248 с., 248, 2016
102016
Особливості земель сільськогосподарського призначення як об’єкта бухгалтерського обліку
НЛ Правдюк, ЯП Іщенко
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
102012
ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
НЛ Правдюк, ЯП Іщенко
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
102012
Особливості організації фінансового обліку в сільськогосподарських підприємствах
НЛ Правдюк
Облік і фінанси АПК, 115-120, 2005
102005
Довгострокове іпотечне кредитування в аграрній сфері економіки: можливості та ризики
НЛ Правдюк
Економіка АПК, 51-56, 2011
92011
Види бухгалтерського обліку та обґрунтування їх застосування
НЛ Правдюк
Економіка АПК 6, 52-59, 2006
92006
Облікове забезпечення управління виробництвом біологічного палива
НЛ Правдюк
Облік і фінанси, 74-81., 2016
82016
Облікове забезпечення управління маркетинговою стратегією підприємства
НЛ Правдюк
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 100-115, 2019
72019
Необхідність оцінки якості фінансової звітності
НЛ Правдюк
Облік і фінанси, 52-59, 2017
72017
Організація управлінського обліку виробництва біопалива
НЛ Правдюк
Збірн. наук. праць ВНАУ. Серія: Економічні науки, 154-161, 2011
72011
Соціальні аспекти бухгалтерського обліку
НЛ Правдюк
Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики, 91-101, 2017
62017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20