Светлана Николаевна Никифорова
Светлана Николаевна Никифорова
ХНУБА, кафедра иностранных языков
Подтвержден адрес электронной почты в домене kstuca.kharkov.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Методика преподавания русского языка
ЛН Михеева, ЕА Яковенко, ЮА Фадеева, СН Никифорова, ...
1691990
Лингвострановедческий аспект преподавания русского языка как иностранного в вузах
СН Никифорова, СА Красникова
Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 85 …, 2015
12*2015
Особливості юридичної термінології в англійській мові
СМ Нікіфорова
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2012
12012
Магическая сила булгаковского смеха
АТ Гулак, СН Никифорова
Русский язык в школе., С. 53-58, 2010
12010
Безеквівалентний переклад юридичної лексики в англійській та українській мовах
СМ Нікіфорова
Збірник наукових праць. Серія Право. Вип. 14. – Харків: ХНПУ ім. Г.С …, 2010
12010
Англійська з нуля: як почати успішне вивчення
СМ Нікіфорова
Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези …, 2019
2019
Поетапне формування навичок говоріння в межах е-навчання на рівні вимог екзамену FCE (В2): повідомлення інформації особистісного характеру
СМ Нікіфорова
Тези доповідей 74 науково-технічної конференції Харківського національного …, 2019
2019
Еволюція методів навчання іноземної мови
СМ Нікіфорова, НІ Пивоварова, ОІ Пивоварова
Теорія та методика навчання та виховання., С. 70-91., 2019
2019
Розвиток мовленнєвої компетентності на рівні B2 “Smart English for architects” / За редакцією доктора психологічних наук (педагогічна та вікова психологія) професора Т. В …
ТВ Сергеєва, СМ Нікіфорова, НІ Пивоваров, ОІ Пивоварова
2019
An innovative approach to speaking learning in the FCE exam preparation using e-learning technologies
SM Nikiforova
Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та …, 2019
2019
Інтерактивний словник розмовних кліше англійської мови в рамках е-курсу Smart English online
СМ Нікіфорова, НІ Пивоварова, ОІ Пивоварова
Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези …, 2018
2018
Оптимізація засвоєння лексики при професійно-орієнтованому навчанні англійській мові
СМ Нікіфорова
Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези …, 2018
2018
Smartspeaking online - інноваційний seo підхід до навчання говорінню онлайн
СМ Нікіфорова, НІ Пивоварова, ОІ Пивоварова
Проблеми оптимального функціонування особистості у сучасних умовах: тези …, 2018
2018
On-line навчання говорінню на рівні В2
СМ Нікіфорова
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези …, 2018
2018
Модель і система вправ по формуванню іншомовної проектно-технічної компетенції у студентів архітектурно-будівельних спеціальностей
СМ Нікіфорова
Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди: матеріали Всеукраїнської …, 2018
2018
Stylistic methods of depicting the Devil in the novels by L.N. Andreyev and M.A. Bulgakov
SM Nikiforova, SE Mekhasiuk
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені …, 2018
2018
Teaching speaking on-line at the level B2
СМ Нікіфорова
Тези доповідей Міжуніверситетського науково-практичного семінару «Іншомовна …, 2018
2018
Ирония в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»
СН Никифорова
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені …, 2018
2018
Створення навчальних матеріалів з курсу е-навчання на рівень B2, спрямованих на розвиток компетентності в області говоріння
СМ Нікіфорова, ОІ Пивоварова, НІ Пивоварова
«Актуальні проблеми підготовки фахівців нової генерації у полікультурному …, 2018
2018
Цілі, завдання та принципи організації роботи команди методологів, розробників курсу е-навчання на рівень В2 зі створення е-курсу говоріння «В2Т-St»
СМ Нікіфорова, ОІ Пивоварова, НІ Пивоварова
73 науково-технічна конференція Харківського національного університету …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20