Светлана Николаевна Никифорова
Светлана Николаевна Никифорова
ХНУБА, кафедра иностранных языков
Підтверджена електронна адреса в kstuca.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика преподавания русского языка
ЛН Михеева, ЕА Яковенко, ЮА Фадеева, СН Никифорова, ...
2321990
Лингвострановедческий аспект преподавания русского языка как иностранного в вузах
СН Никифорова, СА Красникова
Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 85 …, 2015
20*2015
Еволюція методів навчання іноземної мови
СМ Нікіфорова, НІ Пивоварова, ОІ Пивоварова
Теорія та методика навчання та виховання., С. 70-91., 2019
22019
Особливості юридичної термінології в англійській мові
СМ Нікіфорова
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2012
12012
Магическая сила булгаковского смеха
АТ Гулак, СН Никифорова
Русский язык в школе., С. 53-58, 2010
12010
Безеквівалентний переклад юридичної лексики в англійській та українській мовах
СМ Нікіфорова
Збірник наукових праць. Серія Право. Вип. 14. – Харків: ХНПУ ім. Г.С …, 2010
12010
Розвиток мовленнєвої компетентності на рівні B2 “Smart English for architects”
ЗТВ Сергеєвої.
2020
Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення іноземних мов з використанням інформаційних технологій
СМ Нікіфорова, НІ Пивоварова, ОІ Пивоварова
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2020
2020
Мовленнєва підготовка online іноземних здобувачів вищої освіти архітектурного та будівельного напрямку
CМ Нікіфорова, НІ Пивоварова, ОІ Пивоварова.
Матеріали 75-ої університетської науково-методичної конференції (3-5 квітня …, 2020
2020
Online language training for foreign students
SM Nikiforova, NI Pyvovarova, OI Pyvovarova
Матеріали VI-ій щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні …, 2020
2020
Iнноваційна складова у створенні найвидатніших оранжерей світу XIX – XXI століть. На стику архітектури та інженерії
ЛВ Качемцева, НП Хороян, ОІ Гелла, СМ Нікіфорова
Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні …, 2020
2020
Створення підручників з іноземної мови нового типу для студентів архітектурно-будівельного профілю
СМ Нікіфорова
Міжвузівський науково-методичний семінар «Мовна освіта як чинник підготовки …, 2020
2020
Англійська з нуля: як почати успішне вивчення
СМ Нікіфорова
Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези …, 2019
2019
Поетапне формування навичок говоріння в межах е-навчання на рівні вимог екзамену FCE (В2): повідомлення інформації особистісного характеру
СМ Нікіфорова
Тези доповідей 74 науково-технічної конференції Харківського національного …, 2019
2019
Розвиток комунікативної компетенції студентів–іноземців архітектурно-будівельного напряму підготовки за допомогою інноваційних технологій навчання
ГВ Лук’янова, СМ Нікіфорова
Науковий вісник міжнародного Гуманітарного університету. Серія: Філологія. 4 …, 2019
2019
Розвиток мовленнєвої компетентності на рівні B2 “Smart English for architects” / За редакцією доктора психологічних наук (педагогічна та вікова психологія) професора Т. В …
ТВ Сергеєва, СМ Нікіфорова, НІ Пивоварова, ОІ Пивоварова
2019
An innovative approach to speaking learning in the FCE exam preparation using e-learning technologies
SM Nikiforova
Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та …, 2019
2019
Інтерактивний словник розмовних кліше англійської мови в рамках е-курсу Smart English online
СМ Нікіфорова, НІ Пивоварова, ОІ Пивоварова
Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези …, 2018
2018
Оптимізація засвоєння лексики при професійно-орієнтованому навчанні англійській мові
СМ Нікіфорова
Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези …, 2018
2018
Smartspeaking online - інноваційний seo підхід до навчання говорінню онлайн
СМ Нікіфорова, НІ Пивоварова, ОІ Пивоварова
Проблеми оптимального функціонування особистості у сучасних умовах: тези …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20