Follow
Биков Валерій Юхимович (Bykov Valeriy)
Биков Валерій Юхимович (Bykov Valeriy)
Директор Інституту цифровізації освіти НАПН України
Verified email at iitta.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделі організаційних систем відкритої освіти
ВЮ Биков
Атіка, 684, 2009
2379*2009
Технології хмарних обчислень, ІКТ-аутсорсинг та нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ
ВЮ Биков
Інформаційні технології в освіті, 8-23, 2011
513*2011
Сучасні завдання інформатизації освіти
ВЮ Биков
Інформаційні технології і засоби навчання, 2010
437*2010
Технологія розробки дистанційного курсу
ВЮ Биков, ВМ Кухаренко, НГ Сиротенко, ОВ Рибалко, ЮМ Богачков
Навчальний посібник, 324, 2008
388*2008
Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення
ВЮ Биков, ВВ Лапінський
Комп’ютер у школі та сім’ї, 3-6, 2012
347*2012
Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем
ВЮ Биков
Інформаційні технології і засоби навчання [Електронний ресурс] 1 (1), 2006
309*2006
Відкрите навчальне середовище та сучасні мережні інструменти систем відкритої освіти
ВЮ Биков
Науковий часопис, 9-16, 2010
259*2010
Теоретико-методологічні засади створення і розвитку сучасних засобів та е-технологій навчання
ВЮ Биков
Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992 – 2002. Збірник …, 2002
2512002
Мобільний простір і мобільно орієнтоване середовище інтернет-користувача: особливості модельного подання і освітнього застосування
ВЮ Биков
Інформаційні технології в освіті, 9-37, 2013
225*2013
Категорії простір і середовище: особливості модельного подання та освітнього застосування
ВГ Кремень, ВЮ Биков
О.Г. Романовський (Харьків), 2013
212*2013
ЦИФРОВАЯ ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В Биков, М Лещенко
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія …, 2016
188*2016
Інноваційний розвиток засобів і технологій систем відкритої освіти .
ВЮ Биков
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці …, 2012
152*2012
Проблеми та завдання сучасного етапу інформатизації освіти
ВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП Пінчук
Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і …, 2017
147*2017
Modern tasks of digital transformation of education
V Bykov, O Spirin, O Pinchuk
Bulletin of the UNESCO Department “Continuing professional education of the …, 2020
146*2020
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ІД Бех, ВЮ Биков, СІ Болтівець, МІ Бурда, ...
Педагогічна думка, 2011
138*2011
Технології хмарних обчислень – провідні інформаційні технології подальшого розвитку інформатизації системи освіти України
ВЮ Биков
Комп’ютер у школі та сім’ї., 3-11, 2011
1312011
Цифрова трансформація суспільства і розвиток комп’ютерно-технологічної платформи освіти і науки України
ВЮ Биков
Національний авіаційний університет, 2019
123*2019
Хмарна комп'ютерно-технологічна платформа відкритої освіти та відповідний розвиток організаційно-технологічної будови іт-підрозділів навчальних закладів
ВЮ Биков
Теорія і практика управління соціальними системами, 81-98, 2013
120*2013
The conceptual basis of the university cloud-based learning and research environment formation and development in view of the open science priorities
VY Bykov, MP Shyshkina
Інформаційні технології і засоби навчання, 1-19, 2018
1102018
Навчальне середовище сучасних педагогічних систем
ВЮ Биков
Професійна освіта: педагогіка і психологія. За ред.: І.Зазюна, Н.Нічкало, Т …, 2004
1072004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20