Follow
Мылашко Ольга Генриховна
Title
Cited by
Cited by
Year
Статистика туризму: навчальний посібник
АЗ Підгорний, ОГ Милашко
Одеса: ОНЕУ 204, 2014
40*2014
Статистические методы–инструмент изучения социально-экономических процессов
АЗ Подгорный, ЮО Ольвинская, ТВ Погорелова, ОГ Мылашко
Бахва, 211-256, 2013
40*2013
Міжнародна статистика: навчальний посібник
АЗ Підгорний, ОГ Милашко, ОП Русєва
Одеса: ОНЕУ, 2012
40*2012
Статистика: навчальний посібник/АЗ Підгорний, ІГ Готліб, КВ Вітковська [та інші]/за ред. АЗ Підгорного
АЗ Підгорний
АЗ Підгорного. Одеса, 2013
392013
Статистика туризму: навчальний посібник
ОГ Милашко
Одеса: ОДЕУ, 2010
30*2010
Статистичні методи в управлінні розвитком регіону: монографія
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко та ін.–Одеса: ФОП Гуляєва ВМ, 2016
262016
Колективні засоби розміщування як об’єкт статистичного вивчення
ОГ Милашко
Вісник соціально-економічних досліджень, 202-206, 2014
26*2014
Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону: монографія/[АЗ Підгорний, КВ Вітковська, ОГ Милашко, ТВ Погорєлова, ТС Корольова та ін.]
ТС Корольова
Одеса: Атлант 303, 3, 2012
252012
Система національних рахунків: навчальний посібник
АЗ Підгорний, ОГ Милашко
Одеський державний економічний університет, 2009
20*2009
Статистика: учебное пособие для иностранных студентов
АЗ Подгорный, ОГ Мылашко, СМ Киршо, НМ Шилофост
Одеса, Атлант, 2012
16*2012
Удосконалення методології статистичного оцінювання розвитку регіону: звіт про НДР (проміжн.)
АЗ Підгорний
Одеса, 2014
142014
Статистичний моніторинг внеску туризму в економіку території
МА Окландер, ОГ Милашко
Статистика України, 49-52, 2002
122002
The assessment of corporate social responsibility at Ukrainian banks
V Shcherbak, О Nifatova, M Kuzheliev, O Erkes, O Mylashko
Banks and Bank Systems 14 (3), 140, 2019
112019
Оцінка диференціації витрат населення–одного з індикаторів життєвого рівня
ОГ Милашко, ОГ Мылашко, O Mylashko
Вісник соціально-економічних досліджень, 182-187, 2005
10*2005
Дослідження туристичних потоків за даними засобів розміщування
ОГ Милашко
Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо-та мікроекономічному рівнях…, 2014
9*2014
Статистичне оцінювання доходів і витрат домогосподарств за даними системи національних рахунків
ОГ Милашко
Вісник соціально-економічних досліджень, 247-253, 2008
72008
Сучасні тенденції секторального розподілу доходів в Україні
ОГ Милашко, ОГ Мылашко, O Mylashko
Формування ринкових відносин в Україні, 48-51, 2013
62013
Статистичний аналіз стану та розвитку підприємств готельного господарства Одеської області
ОГ Милашко, ОГ Мылашко, O Mylashko
Науковий вісник, 143-150, 2010
5*2010
Статистичний аналіз динаміки макроекономічних пропорцій за даними таблиці витрати-випуск
ОГ Милашко
Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр./голов. ред. МІ…, 0
5
Статистичне дослідження стану та розвитку зовнішньої торгівлі України
ОГ МИЛАШКО
Вісник соціально-економічних досліджень, 191-202, 2021
42021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20