Оксана Даниско  (orcid.org/0000-0003-4040-562X)
Оксана Даниско (orcid.org/0000-0003-4040-562X)
National Pedagogical University: Poltava, Ukraine
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту
ІВ Володько
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2016
62016
Ідеї та досвід формування здорового способу життя у відчизняній педагогічній думці
О Даниско
Педагогічні науки, 233-240, 2014
32014
ҐЕНЕЗА ТА СУЧАСНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ
СЛ Даниско О.
Інформаційні технології і засоби навчання 3 (165), 1-11, 2018
22018
Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів фізичної культури як передумови підвищення якості освіти
ОВ Даниско, ОА Свертнєв
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2017
22017
Психолого-педагогічні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання
ОВ Даниско
12019
Способи організації освітньої взаємодії в процесі реалізації ротаційної моделі змішаного навчання" перевернутий клас" у закладах вищої освіти
О Даниско
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
12018
Методолого-теоретичні засади формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури і спорту
О Даниско
Людинознавчі студії. Педагогіка, 119–126-119–126, 2015
12015
Характеристика методів професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання
ОВ Даниско, ЛА Семеновська
2019
Якість змішаного навчання як чинник підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури
ОВ Даниско
2019
ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС ЯК ЗАСІБ РЕСУРСНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
OV Danysko
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2018
2018
Актуальність упровадження змішаного навчання у практику підготовки майбутніх учителів фізичної культури
ДО В.
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г …, 2018
2018
ОСВІТНІ МОЖЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНОЇ КІМНАТИ GOOGLE CLASSROOM
ДО В.
Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D» :: Всеукраїнська науково-практична …, 2018
2018
РОЛЬ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
О Даниско
Педагогічний процес: теорія і практика, 18-24, 2018
2018
Роль змішаного навчання в трансформації сучасної вищої освіти
О Даниско
Педагогічний процес: теорія і практика, 18-24, 2018
2018
ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ОВ Даниско
Редакційна колегія, 44, 2018
2018
Науково-методичні засади організації дистанційного навчання у вищій школі
ОВ Даниско
2018
Принципи організації навчальної взаємодії у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури в умовах змішаного навчання
ОВ Даниско
2018
Використання інноваційного потенціалу моделі «перевернутий клас» у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання
ОВ Даниско
2018
Актуальність упровадження змішаного навчання у практику підготовки майбутніх учителів фізичної культури
ОВ Даниско
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2018
2018
Формування професійних компетенцій майбутніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання
ОВ Даниско
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 16: Творча особистість …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20