Підписатись
Топузов Олег Михайлович
Топузов Олег Михайлович
віцепрезидент Національної академії педагогічних наук України
Підтверджена електронна адреса в undip.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Акад. пед. наук України; за ред. ВГ Кременя
Б України
Київ, 2009
336*2009
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ОМ Топузов, ІД Бех, ВЮ Биков, СІ Болтівець, ...
Педагогічна думка, 2011
130*2011
Загальна методика навчання географії
ОМ Топузов, ВМ Самойленко, ЛП Вішнікіна
Київ: ДНВП «Картографія», 2012
882012
Інтеграція в шкільній природничі освіті: теорія і практика: монографія
Засєкіна, н к, ОМ Топузов
Київ: Педагогічна думка, 2020
75*2020
Конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов: теорія і практика
ВГ Редько, ОМ н.к Топузов
Педагогічна думка, 2017
702017
ГО Балл та ін.]; за заг. ред. акад. ВГ Кременя; НАПН України
Б книга національної освіти України, ТФ Алексєєнко, ВМ Аніщенко
К.: Інформ. системи, 13, 2010
662010
Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід
ОМ Топузов
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012
632012
Енциклопедія освіти/Акад. пед. наук України, головний ред. ВГ Кремень
ВГ Кремень
К.: Юрінком Інтер 1040, 2008
63*2008
за ред
Б книга національної освіти України, ТФ Алексєєнко, ВМ Аніщенко
ВГ Кременя 1, 2009
622009
Основні тенденції розвитку систем освіти та освітніх технологій у світовій педагогічній практиці
ОМ Топузов
Відкритий урок, 21-24, 2002
562002
Педагогічне моделювання як основа проектування освітніх процесів
ЛП Вішнікіна, н. к, ОМ Топузов
Імідж сучасного педагога 7 (8), 80-84, 2008
542008
Забезпечення якості загальної середньої освіти: на шляху до європейських стандартів
О Топузов
Український педагогічний журнал, 16-27, 2015
512015
Використання електронних соціальних мереж у соціально-педагогічній роботі зі школярами
ОМ Топузов
Інформаційні технології і засоби навчання, 88-102, 2015
512015
Методологічний аналіз систем розвивального навчання
ОМ Топузов
Педагогіка і психологія 1 (1), 7-21, 1995
481995
Проблемне навчання географії в школі: теорія і практика: монографія
ОМ Топузов
К.: Фенікс 304, 2, 2007
472007
Педагогічна прогностика: теоретико-методична основа прогнозування розвитку педагогічних наук і педагогічної практики
О Топузов
Рідна школа, 32-37, 2014
462014
Моделювання освітніх систем в контексті ціннісної орієнтації соціокультурного простору
ОМ Топузов
Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки.–Вип 112, 32-40, 2007
442007
Теоретико-методичні основи гуманізації педагогічної діяльності вчителя в основній школі
ОМ Топузов
ГС Сковороди, 2004
442004
Дидактика географії
ВМ Самойленко, ОМ Топузов, ЛП Вішнікіна, ІО Діброва
432014
Поняття та компоненти професійної готовності майбутніх учителів до педагогічної діяльності
ОМ Топузов
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні …, 2013
432013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20