Подписаться
Олійник Тетяна / Татьяна Олейник / Oleinik Tatyana
Олійник Тетяна / Татьяна Олейник / Oleinik Tatyana
Харківський національний педуніверситет імені Г.С.Сковороди
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія та практика змішаного навчання
ВМ Кухаренко, СМ Березенська, КЛ Бугайчук, НЮ Олійник, ТО Олійник, ...
КП" Міськадрукарня", 2016
1562016
Педагогічний експеримент: Навч. посіб. для студ. пед. вузів
ВІ Євдокимов, ТП Агапова, ІВ Гавриш, ТО Олійник
Х. : ТОВ ОВС,, 2001
62*2001
Відкриття геометрії через комп’ютерні експерименти в пакеті DG
СА Раков, ВП Горох, КО Осенков, ОВ Думчикова, ОВ Костіна, ОР Ларін, ...
Посібник для вчителів математики.–Харків: Вікторія.–2002.–136 с, 2002
562002
Практикум по развитию критического мышления
ВИ Евдокимов, ТА Олейник, СА Горькова, МВ Микитюк
Харьков: Торнадо, 2002
472002
Особливості формування навчально-стратегічної компетентності
ТО Олійник
Науково-методичний журнал" Іноземні мови", 9-20, 2013
452013
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для оцінювання рівня навчальних досягнень студентів ВНЗ
TO Олійник
Зб. наук. праць. Інформаційні технології і засоби навчання, 42 (№ 4 (2014)), 2014
262014
Использование пакета Derive в курсе математики. Учебное пособие
СА Раков, ТА Олейник, Скляр, Е.В.
Харьков: РЦНИТ, 1996
201996
Образовательные стандарты третьего поколения: взгляд из вуза
АС ПОСПЕЛОВ, СГ КАЛЬНЕЙ, ТА ОЛЕЙНИК
Alma mater (Вестник высшей школы), 9-18, 2010
172010
Розвиток критичного мислення
ТО Олійник
Зб. наук. праць Педагогічні науки, 416 - 425, 2000
17*2000
Курс “критичне мислення” для студентів та викладачів університетів
ТО Олійник
Педагогіка та психологія: зб. наук. пр./Харк. держ. пед. ун-т, 135-140, 2002
162002
Дистанційне навчання. Дистанційний курс. Навчальний посібник. За редакцією Кухаренко В.М.
ВМ Кухаренко, ТО Олійник, ОВ Рибалко, МВ Савченко
Харків: ХДПУ, 1999
161999
Зміст стратегічної компетенції в оволодінні німецькою мовою учнів загальноосвітніх шкіл
ТО Олійник
Вісник КНЛУ. Серія «Педагогіка та психологія».–Вид. Центр КНЛУ, 266-272, 2002
142002
Інформаційні технології в аналітичній геометрії: Навчальний посібник для студентів математичних спеціальностей університетів
СА Раков, ВП Горох, ТО Олійник, НМ Гармашова, МО Якуба
Харків: ХДПУ, 2000
132000
Організація навчальних дослідницьких робіт з основ математичного аналізу засобами пакета MathCAD. Навчальний посібник
СА Раков, ТО Олійник, МІ Ніколаєвська
Харків: Основа, 1993
131993
Портфоліо як засіб якісного оцінювання навчальних досягнень
ТО Олійник
Теорія та методика навчання та виховання: збірник наукових праць.—Харків …, 2004
122004
Критичне мислення як основа процесу прийняття педагогічних рішень
ДСО Олійник Т.О.
Материалы V международной конференции "Стратегии качества в промышленности и …, 2009
112009
Теорія та практика змішаного навчанняХарків:«Міськдрук»
ВМ Кухаренко, СМ Березенська, КЛ Бугайчук, НЮ Олійник, ТО Олійник, ...
НТУ «ХПІ, 2016
102016
Учебная исследовательская деятельность на основе НИТО как средство формирования математических представлений на примере изучения курса алгебры и начала анализа
ТА Олейник
-Харків: 1992, 1992
101992
Development of critical thinking in mathematics courses
T Oleinik
Proceedings of the 3rd International Mathematics Education and Society …, 2002
92002
О некоторых аспектах развития информационно-образовательных технологий
ВН Кухаренко, ТА Олейник, ЕВ Рыбалко, АА Савченко
Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье …, 1999
91999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20