Олійник Тетяна / Татьяна Олейник / Oleinik Tatyana
Олійник Тетяна / Татьяна Олейник / Oleinik Tatyana
Харківський національний педуніверситет імені Г.С.Сковороди
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія та практика змішаного навчання
ВМ Кухаренко, СМ Березенська, КЛ Бугайчук, НЮ Олійник, ТО Олійник, ...
КП" Міськадрукарня", 2016
60*2016
Теорія та практика змішаного навчання
ВМ Кухаренко, СМ Березенська, КЛ Бугайчук, НЮ Олійник, ТО Олійник, ...
КП" Міськадрукарня", 2016
60*2016
Відкриття геометрії через комп’ютерні експерименти в пакеті DG
СА Раков, ВП Горох, КО Осенков, ОВ Думчикова, ОВ Костіна, ОР Ларін, ...
Посібник для вчителів математики.–Харків: Вікторія.–2002.–136 с, 2002
432002
Практикум по развитию критического мышления
ВИ Евдокимов, ТА Олейник, СА Горькова, МВ Микитюк
Харьков: Торнадо, 2002
422002
Педагогічний експеримент: Навч. посіб. для студ. пед. вузів
ВІ Євдокимов, ТП Агапова, ІВ Гавриш, ТО Олійник
Х. : ТОВ ОВС,, 2001
36*2001
Особливості формування навчально-стратегічної компетентності
ТО Олійник
Іноземні мови, 9-20, 2013
242013
Образовательные стандарты третьего поколения: взгляд из вуза
АС ПОСПЕЛОВ, СГ КАЛЬНЕЙ, ТА ОЛЕЙНИК
Alma mater (Вестник высшей школы), 9-18, 2010
192010
Дистанційне навчання. Дистанційний курс. Навчальний посібник. За редакцією Кухаренко В.М.
ВМ Кухаренко, ТО Олійник, ОВ Рибалко, МВ Савченко
Харків: ХДПУ, 1999
161999
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для оцінювання рівня навчальних досягнень студентів ВНЗ
TO Олійник
Зб. наук. праць. Інформаційні технології і засоби навчання, 42 (№ 4 (2014)), 2014
152014
Использование пакета Derive в курсе математики. Учебное пособие
СА Раков, ТА Олейник, Скляр, Е.В.
Харьков: РЦНИТ, 1996
15*1996
Організація навчальних дослідницьких робіт з основ математичного аналізу засобами пакета MathCAD. Навчальний посібник
СА Раков, ТО Олійник, МІ Ніколаєвська
Харків: Основа, 1993
131993
Портфоліо як засіб якісного оцінювання навчальних досягнень
ТО Олійник
Теорія та методика навчання та виховання: збірник наукових праць.—Харків …, 2004
122004
Курс “критичне мислення” для студентів та викладачів університетів
ТО Олійник
Педагогіка та психологія: зб. наук. пр./Харк. держ. пед. ун-т, 135-140, 2002
122002
Розвиток критичного мислення
ТО Олійник
Зб. наук. праць Педагогічні науки, 416 - 425, 2000
11*2000
Інформаційні технології в аналітичній геометрії: Навчальний посібник для студентів математичних спеціальностей університетів
СА Раков, ВП Горох, ТО Олійник, НМ Гармашова, МО Якуба
Харків: ХДПУ, 2000
112000
Зміст стратегічної компетенції в оволодінні німецькою мовою учнів загальноосвітніх шкіл
ТО Олійник
Вісник КНЛУ. Серія «Педагогіка та психологія».–Вид. Центр КНЛУ, 266-272, 2002
102002
Критичне мислення як основа процесу прийняття педагогічних рішень
ДСО Олійник Т.О.
Материалы V международной конференции "Стратегии качества в промышленности и …, 2009
92009
Development of critical thinking in mathematics courses
T Oleinik
Proceedings of the 3rd International Mathematics Education and Society …, 2002
92002
Педагогічний експеримент: Навчальний посібник для студентів педагогічних вузів/Харк. держ. пед. ун-т ім. ГС Сковороди
ВІ Євдокимов, ТП Агапова, ІВ Гавриш, ТО Олійник
Харків:“ОВС, 2001
92001
Мониторинг качества знаний старшеклассников в условиях профильного обучения (на примере математики)
ТА Олейник
82002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20