Богачевська Ірина Вікторівна
Богачевська Ірина Вікторівна
НТУ завідувач кафедри
Verified email at ntu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Християнська наративна традиція: методологія філософсько-релігієзнавчого аналізу
ІВ Богачевська
382005
Религиозный дискурс как объект философско-религиоведческой рефлексии
ІВ Богачевська
Культура народов Причерноморья, 210-215, 2006
242006
Религиозный дискурс как объект философско-религиоведческого осмысления
ИВ Богачевская
Философия и будущее цивилизации: Тезисы докладов и выступлений IV …, 2005
242005
Релігійний дискурс і релігійний ритуал
ІВ Богачевська
Мультіверсум. Філософський альманах, 180-188, 2006
182006
Притча як об’єкт релігієзнавчого дослідження
ІВ Богачевська
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. ., 3-8., 2011
152011
Язык религии в контексте национального самосознания
ИВ Богачевская
141999
Християнська наративна традиція: філософсько-релігієзнавчий аналіз
ІВ Богачевська
Київський Національнийу університет імені Т.Г.Шевченка, 2007
82007
Сучасна релігійна свідомість православних українців: між міфом та ритуалом
ІВ Богачевська
Релігія та Соціум. Міжнародний часопис., 5-10, 2011
62011
Методологія лінгвістичного релігієзнавства: між філософською герменевтикою та постструктуралізмом
І Богачевська
Вісник Прикарпатського Університету. Філософські і психологічні науки.–2011 …, 2011
52011
Постмодерністські наративні концепції та сучасне протестантське богослов’я
ІВ Богачевська
Релігія і церква в історії України, 39-47, 2006
32006
Постмодерністські наративні концепції та сучасна протестантська біблійна герменевтика
ІВ Богачевська
Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка., 13-15, 2006
32006
Постмодерністські наративні концепції та сучасне протестантське богослов’я
ІВ Богачеівська
Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії імені Г.С …, 2005
32005
Постмодерністські наративні концепції та сучасне протестантське богослов’я
ІВ Богачевська
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2005
32005
Громадянська релігія в контексті українських і російських політичних реалій
ІВ Богачевська
Релігійна свобода: на перехресті епох, країн і культур, 103-106, 2016
22016
Религиозная идентичность Украины: между Востоком и Западом
ИВ Богачевская
Перекрестки. Журнал исследований восточноевропейского Пограничья ., 148-164, 2012
2*2012
Сакралізація і десакралізація мови релігії чи виклик New Age традиційним релігіям
ІВ Богачевська
Людина і світ, 16-19, 0
2*
Соціальні трансформації в процесі інформаційної діяльності
ІВ Богачевська
Економіка та управління на транспорті. Науковий журнал., 139-143, 2016
12016
Европейский выбор Украины: геополитическая цена вопроса
ИВ Богачевская
Перекрестки. Журнал исследований восточноевропейского Пограничья – ., 8-22, 2013
1*2013
Мова християнства і мова християнських церков в Україні
І Богачевська
Релігійна свобода. Релігія і церква в Україні: уроки минулого і проблеми …, 2003
12003
Методологічні аспекти побудови семіотичної моделі релігії
І Богачевська
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. ГС Сковороди НАН України, 2001
12001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20