Сапєльнікова Тетяна Станіславівна
Сапєльнікова Тетяна Станіславівна
Verified email at uipa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Факторы эффективности оперативной памяти в деятельности персонала энергосистем
ТС Сапельникова
диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 19 …, 2003
22003
Методика выбора технологий обучения
ЕЭ Коваленко, ТС Сапельникова
Теорія і практика управління соціальними системами/Щоквартальний науково …, 2001
22001
Особливості формування професійної спрямованості майбутніх інженерів-педагогів
ТС Сапєльнікова, ОС Іванченко, ВВ Кушнерьов
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2012
12012
Особливості формування професійної спрямованості майбутніх інженерів-педагогів
КВВ Сапєльнікова Т.С., Іванченко О.С.
Вісник Харківського національного педагогічного університету Психологія 2 …, 0
1*
ЧИННИКИ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ШКОЛЯРІВ 10–11 КЛАСІВ
ТС Сапєльнікова, ЮО Білоцерківська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2019
2019
Дослідження негативних психічних станів студентів під час учбової діяльності як фактора порушення стресостійкості
ТС Сапєльнікова, ЮО Білоцерківська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2018
2018
АНАЛІЗ ЧИННИКІВ СТРЕСУ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО КУРСУ УІПА
ТС Сапєльнікова
2017
ДОСЛІДЖЕННЯ НАЯВНОСТІ НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ У СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ
ТС Сапєльнікова
2016
ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
ТС САПЄЛЬНІКОВА, КС ЛИСЕНКО
ББК 88я431 Б86 ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ голова–ректор Харківського …, 2016
2016
Дослідження професійно важливих якостей особистості студентів спеціальності практична психологія в контексті формування професійної спрямованості
ТС Сапєльнікова, КС Лисенко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2015
2015
Факторы формирования профессиональной направленности студентов иностранцев в период обучения в вузе
ШУН Сапельникова Т.С. Зайцева М.С
Збірник наукових праць, Проблеми екстремальної та кризової психології, 250-258, 2015
2015
Дослідження особливостей короткочасної оперативної пам’яті операторів блокового щита керування теплової електростанції
ТС Сапєльнікова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2014
2014
Пути совершенствования подготовки специалистов-энергетиков для работы на современных электростанциях
СФ Артюх, АП Лазуренко, ТС Сапельникова
Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности, 2014
2014
Психологические аспекты общения в деятельности инженеров педагогов
ТС Сапельникова, ЮА Белоцерковская
У віснику подано результати теоретичних та експериментальних розробок …, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14