Katarzyna Jędraszczyk (Катажина Єндращик, Катажина Едращик)
Katarzyna Jędraszczyk (Катажина Єндращик, Катажина Едращик)
Instytut Kultury Europejskiej UAM
Подтвержден адрес электронной почты в домене amu.edu.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Strategiczne partnerstwo ukraińsko-polskie: Polska w polityce niepodległej Ukrainy
K Jędraszczyk
Wydawnictwo Poznańskie, 2010
82010
Kreacja wizerunku osobowego
I Kysztymowa
Podstawy psychosemiotyki image’u. Poznań/Gniezno, 2013
52013
Cmentarz czy panteon?: konflikt wokół Cmentarza Orląt Lwowskich
K Jędraszczyk
Instytut Wschodni UAM-Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2004
52004
Społeczeństwo i kultura Ukrainy. Ćwierćwiecze przemian (1991-2016)
K Jędraszczyk, O Krasiwski, O Bezludny, B Durniak, R Jaciw, ...
Instytut Kultury Europejskiej, 2016
42016
Stosunki ukraińsko-polskie w latach 1917-1923
O Krasìvs' kij, K Jędraszczyk, A Chraniuk
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2010
32010
Cerkiew prawosławna na Ukrainie i w Rosji po 2013 r. wobec wyzwań politycznych, konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz pytań o granice suwerenności
K Jędraszczyk
Przegląd Zachodni,, s. 191-201., 2018
22018
Історичні проблеми та политика пам’яті в польсько-українських стосунках (1991 – 2017)
К Єндращик
Наукові записи, ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 237-253,, 2018
12018
Від стратегічного партнерства до прагматизму: польсько-українськи стосунки в 2005-2017 рр.
К Єндращик
Уманська старовина, 2018
12018
Cerkiew w życiu społeczno-politycznym Ukrainy w latach 1991-2010
K Jędraszczyk
PTPN, 2011
12011
Modele pamięci o Holokauście na Ukrainie w kontekście marginalności i marginalizacji dyskursów pamięci
K Jędraszczyk
Politeja 18 (1 (70)), 43-56, 2021
2021
Polityka pamięci i konflikt o miejsca pamięci w praktyce bilateralnej. Studium przypadku Cmentarza Orląt Lwowskich, Poznań
K Jędraszczyk
Wydawictwo Naukowe UAM, 2020
2020
The Orthodox Church in Ukraine and Russia after 2013 in the face of political challenges, the Russian-Ukrainian conflict and questions about the limits of sovereignty
K Jędraszczyk
Przegląd Zachodni, Journal of the Institute of Western Affairs in Poznań …, 2019
2019
Dwie drogi, dwa ruchy i zdrada - ukraińskie narracje o rewolucji na granicie i Ludowym Ruchu Ukrainy
K Jędraszczyk
Studia Europaea Gnesnensia 19, 321-341, 2019
2019
Cerkwa w Rossji poslje 1991/ Церква в России после 1991 года,
К Jędraszczyk, Katarzyna / Ендращик
Общество и культура России. Четверть века перемен (1991-2016), 35-50, 2018
2018
Oбщество и культура России. Четверть века перемен (1991-2016)
К Ендращик, П Oлексы, Н Антонова, В Дятлов, Е Дятлова, ...
IKE UAM, Wydawictwo Naukowe Contact ABC, 2018
2018
Obraz Aleksandra Kołczaka i wojny domowej w Rosji, przedstawiony w filmie" Admirał", a współczesna rosyjska świadomość historyczna
K Jędraszczyk, W Rabinowicz
Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and …, 2015
2015
Explicit and Implicit Meanings in the Historical Politics of Ukrainian Presidents in 1991-2010
K Jędraszczyk
Wydawnictwo Naukowe Contact/ABC, 2015
2015
Explicit and Implicit Meanings of Cultural Communication
K Jędraszczyk, J Chodera, S Nowak
Wydawnictwo Naukowe Contact/ABC, 2015
2015
The Image of Alexander Kolchak and the Civil War of 1917 in Admiral, and contemporary Russian Historical Consciousness
K Jędraszczyk, W Rabinowicz
Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and …, 2015
2015
Piekna i/czy Bestia? Wizerunek medialny Julii Tymoszenko i Wiktora Janukowycza w polskiej prasie 2009-2012
K Jędraszczyk
Wydawnictwo Naukowe Contact/ABC, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20