Омельчук Любов Василівна
Омельчук Любов Василівна
Університет державної фіскальної служби України
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Європейський досвід організації органів прокуратури
ЛВ Омельчук, АР Клітинська
Ірпінь, 2016
122016
Перспективи удосконалення інституту судової експертизи у кримінальному процесуальному законодавстві України
ОЛВ Цимбал ПВ
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ., 2013
92013
Потреба визначення статусу крипто валют в Україні: Економічні та кримінальні процесуальні аспекти
ДВ Пашко, ЛВ Омельчук
Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та …, 2018
82018
Проблемні положення інституту спеціального кримінального провадження в Україні
ЛВ Омельчук
Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та …, 2019
52019
Напрями вдосконалення електронного судочинства в Україні
ПВ Цимбал, ЛВ Омельчук, ЛЛ Калініченко
Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та …, 2017
52017
Особливості розслідування злочинів, пов'язаних із неналежним виконанням професійних обов'язків медичними працівниками
ЛВ Омельчук
Національний університет державної податкової служби України, 2013
52013
Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичними працівниками
ЛВ Омельчук
Ірпінь, 2013, 2013
52013
Следственная профилактика преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей медицинскими работниками по Уголовному кодексу Украины
любовь васильевна омельчук
Экономика и право Казахстана, 42-47, 2012
52012
Жертва злочину як головний елемент віктимології
ОА Долгий, ТО Мудряк, ЛВ Омельчук
Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та …, 2017
42017
Процесуальний статус слідчого судді в кримінальному процесі України
ЛВ Омельчук, ХІ Клімковська
Вісник Академії адвокатури України, 98-106, 2014
42014
Початковий етап досудового розслідування злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичними працівниками
ЛВ Омельчук, ЦП Васильович
Судова апеляція., 83-89, 2012
32012
Характеристика суб’єкта злочину при неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником
ЛВ Омельчук
ЛВ Омельчук//Науковий вісник Національного університету ДПС України …, 2012
32012
Потреба реформування прокуратури україни як засіб розбудови правової держави
ЛВ Омельчук, ОО Колосов
Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та …, 2019
22019
Розслідування злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичними працівниками: сучасний стан, проблеми та напрями удосконалення
ЛВ Омельчук, ПВ Цимбал, ТЯ Цимбал
Ірпінь, 2015
22015
Типові слідчі ситуації при розслідуванні неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками
ЛВ Омельчук
Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного …, 2014
22014
Типові слідчі ситуації при розслідуванні неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками
ЛВ Омельчук
Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного …, 2014
22014
Розумність строків як засада кримінального провадження за кримінальним процесуальним кодексом України
ОМ Яворська, ЛВ Омельчук
Видавничий дім «Гельветика», 2014
22014
Призначення позапланової податкової перевірки у кримінальному провадженні та її оскарження
ЛВ Омельчук, АС Лазаренко
Часопис Київського університету права, 242-245, 2019
12019
Актуальні проблеми призначення судової експертизи
ЛВ Омельчук, ТП Бичок
Донецький державний університет управління, 2018
12018
Проблеми забезпечення додержання засад кримінального провадження під час розслідування злочинів корупційного характеру
ПВ Цимбал, ЛВ Омельчук
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20