Кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва
Кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва
Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Формування доходів місцевих бюджетів у контексті трансформації податкової системи
СВ Слухай, НЯ Здерка
Фінанси України, 12-20, 2006
522006
Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи
ВВ Прядко, НС Островська
Фінанси України, 73-77, 2009
342009
Проблеми формування доходної частини місцевих бюджетів та шляхи їх розв’язання
ВВ Прядко
Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії:[зб. наук. праць …, 2010
292010
Прибутковість українських підприємств: реалії сьогодення
ЛС Гаватюк, НВ Дармограй, ГМ Хімійчук
Молодий вчений, 40, 2016
192016
Державна політика у сфері туристичних послуг
АХ Іляшенко
Держава та регіони: Серія економіка та підприємництво, 93-100, 2010
172010
Інструменти здійснення регуляторної політики в галузі туризму
АХ Іляшенко
Держава та регіони. Сер.“Економіка та підприємництво, 110-113, 2010
152010
Організаційні засади управління маркетинговою діяльністю підприємства
АХ Іляшенко
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 110-113, 2009
152009
Особливості управління оборотними активами на вітчизняних підприємствах/Ковальчук НО
НО Ковальчук
Електронний ресурс]–Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum …, 2018
142018
Грошово-кредитна політика в умовах ринкових трансформацій в Україні
НС Островська
Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04. 01, 2005
142005
Антикризовий фінансовий менеджмент як основа управління фінансами вітчизняних підприємств
НО Ковальчук, АО Павлюк
Економіка і суспільство, 203-208, 2016
132016
Теоретичні засади стратегічного планування діяльності підприємств
ЕО Юрій
Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки …, 2010
132010
Теоретичні основи маркетингового менеджменту
АХ Іляшенко
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 106-111, 2009
122009
Фінанси: навчальний посібник
ЕО Юрій
К.: Знання, 2008
112008
Фінансова стійкість вітчизняних підприємств як передумова їх стабільного функціонування
НО Ковальчук, ТВ Руснак
Глобальні та національні проблеми економіки.–2016.–Вип 11, 368-371, 2016
102016
Підходи щодо оцінювання фінансово-економічної безпеки вітчизняних підприємств
НО Ковальчук, АГ Корбутяк
Бізнес Інформ, 249-255, 2014
102014
Перспективи розвитку медичного страхування в Україні
АО Троцька, ЛВ Русул
Текст]/Троцька АО, Русул ЛВ//Збірник статей та доповідей ІІ Всеукраїнської …, 2009
102009
Особливості формування доходної частини бюджету в сучасних умовах
ЕО Юрій, ВЮ Гриник
Молодий вчений, 1010-1013, 2016
92016
Тактичне планування грошових потоків на підприємствах харчової промисловості
МП Федишин
спец 08.00. 04 «Економіка та управління підприємствами»/МП Федишин, 2014
92014
Рейдерство в Україні: причини виникнення та шляхи подолання (Електрон. Ресурс)
ІВ Ісар
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/2_ANR_2010/Pravo/12_57137. doc. htm, 0
9
Грошово-кредитна політика в Україні у контексті світового досвіду
Н Островська
Фінанси України, 2007
72007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20