Follow
Катерина Жданова
Катерина Жданова
науковий співробітник відділу лідерства та інституційного розвитку
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Врядування у вищій освіті: сутність, виміри, тенденції
Ж Калашнікова
"Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу…, 2013
52013
Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні
В Бугров, А Гожик, К Жданова, І Зарубінська, В Захарченко, ...
ДП НВЦ Пріоритети, 2014
42014
Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства
ОВ Бондарук, ІІ Драч, СА Калашнікова, О Коваленко, С Курбатов, ...
ДП НВЦ Пріоритети 1 (2), 2017
22017
Автономія та врядування у вищій освіті: збірник наукових праць
ОП Воробйова, КО Жданова, ІБ Зарубінська, СА Калашнікова, ...
Інститут вищої освіти НАПН України, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4