Подписаться
Аліна Вікторівна Ревтьє-Уварова
Аліна Вікторівна Ревтьє-Уварова
Завідуюча лабораторією, ННЦ "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського"
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Влияние безводного аммиака на свойства почвы и продуктивность полевых культур
НН Мирошниченко, ЕЮ Гладких, АВ Ревтье
Вестник Международного института питания растений, 2, 2015
112015
Сравнительная эффективность безводного аммиака и аммиачной селитры в звене полевого севооборота
НН Мирошниченко, АВ Ревтье, ЕЮ Гладких, ЕВ Панасенко
Почвоведение и агрохимия, 150-160, 2015
72015
БІОГЕННІСТЬ ЧОРНОЗЕМІВ ТИПОВИХ УКРА НСЬКОГО СТЕПОВОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА (ВІДДІЛЕННЯ" МИХАЙЛІВСЬКА ЦІЛИНА")
КБ Новосад, ДВ Гавва, АВ Ревть, ММ Фісунов
62010
та ін. Оптимізація живлення сільськогосподарських культур
ММ Мірошниченко, ЄЮ Гладкіх, АВ Ревтьє-Уварова
Агрохімія і ґрунтознавство, 82-91, 2018
52018
Use of anhydrous ammonia in improving the nitrogen utilization effi ciency in winter wheat plantings
M Miroshnychenko, Y Hladkikh, A Revtye, S Halushka, L Mykhal’ska, ...
Agricultural science and practice 1 (3), 8-14, 2014
52014
Biogennost of chornozems typical of the Ukrainian steppe natural preserve «Mykhaylivska virgin soil»
KB Novosad, DV Gavva, AV Revt, MM Fisunov
Bulletin of KHNAU, 67-75, 2010
32010
Evaluation of the effect of symbiotic nitrogen fixation on the yield of soybean and nitrogen state of soil
АV Revtie-Uvarova
Агрохімія і ґрунтознавство, 79-88, 2019
22019
Nine approximations of modern fertilizer system of agricultural crops
MM Miroshnychenko, EY Hladkih, AV Revtie-Uvarova
Agrochemistry and Soil Science, 82-91, 2018
22018
Дев’ять наближень сучасної системи удобрення сільськогосподарських культур
ММ Мірошниченко, ЄЮ Гладкіх, АВ Ревтьє-Уварова, ЄВ Панасенко, ...
Агрохімія і ґрунтознавство, 82-91, 2018
22018
Оцінка ефективності аміачної води за удобрення соняшнику
ММ Мірошниченко, АВ Ревтьє-Уварова, ЄЮ Гладкіх, ЄВ Панасенко
Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області, 190-198, 2018
22018
Особливості відбору проб ґрунту за локального внесення мінеральних добрив
ММ Мірошниченко, ЄЮ Гладкіх, АВ Ревтьє
Агроекологічний журнал, 75-80, 2016
22016
Біогенність чорноземів звичайних Приазов’я агрогенного і постагрогенного використання
КБ Новосад, АВ Ревтьє
Вісник Харківського національного аграрного університету імені ВВ Докучаєва …, 2012
22012
Soil microbiological biomass of mollisoil Ukrainian Steppe. № 5
S Novosad, D Gavva, A Revtye, M Fisyunov
22010
Параметризація змін умісту органічного вуглецю залежно від системи удобрення
А Ревтьє-Уварова, В Ніконенко, О Карацюба, О Сліденко
Вісник аграрної науки 98 (11), 16-23, 2020
12020
Алгоритм організації моніторингу ґрунтів на основі довготривалих польових дослідів
А Ревтьє-Уварова, В Ніконенко, О Сліденко
Вісник аграрної науки 102 (2), 73-82, 2024
2024
Агротехнологічна стратегія проведення комплексу весняно-польових робіт у господарствах Харківської області зважаючи на воєнний стан: науково–практичні рекомендації
СІ Попов, НВ Кузьмишина, ВП Коломацька, НІ Рябчун, ВК Рябчун, ...
харків, 2023
2023
Особливості проведення осіннього комплексу польових робіт у господарствах Харківської області в умовах воєнного стану 2023 року: науково-практичні рекомендації
АМ Дорожко, ОС Федишина, АО Смик, ОЮ Леонов, ВП Коломацька, ...
Харків: Ін-т рослинництва ім. ВЯ Юр ‘єва НААН, 2023
2023
Концептуальні положення сталого менеджменту добрив в Україні
АВ Ревтьє-Уварова
АГРОХІМІЯ і ҐРУНТОЗНАВСТВО, 54, 2022
2022
Міграція нітратного азоту за внесення азотних добрив у виробничих посівах кукурудзи
А Ревтьє-Уварова, О Доценко, В Ніконенко, О Сліденко
Вісник аграрної науки 100 (9), 14-25, 2022
2022
Гармонізація визначення фосфору і калію в ґрунті за національними та міжнародними методами
М Мірошниченко, А Христенко, А Ревтьє-Уварова, М Лісовий
Вісник аграрної науки 100 (7), 13-21, 2022
2022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20