Леонід Власик
Леонід Власик
Завідувач кафедри гігієни та екології, Буковинський державний медичний університет
Verified email at bsmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Протоколи надання медичної допомоги при гострих отруєннях. Протокол № 25 «Отруєння метанолом»
ЛІ Власик, НО Волошина, МА Георгіянц, ІП Гребняк, ТМ Думенко, ...
Современные проблемы токсикологии.—2009.—3–4 (109).—83, 2009
132009
До проблеми оцінки токсичності наночастинок срібла
ТМ Бойчук, НЙ Андрійчук, ЛI Власик
Клінічна та експериментальна патологія.-2012.-Т. ХІ, 42, 2012
102012
Гострі отруєння важкими металами: антидоти та інтенсивна терапія
ВМ Коновчук, ЛІ Власик, СО Акентьєв, МС Акентьєва
Медицина неотложных состояний, 79-82, 2014
6*2014
Особливості комбінованої дії нітрату натрію та ацетату свинцю в інфантильних щурів
ВВ Янчук, ЛІ Власик
Гігієна населених місць. Випуск 51, 204-209, 2003
52003
Особливості змін функціонального стану нирок старих щурів при дії цезію йодиду
ЛІ Власик
Современные проблемы токсикологии, 15-18, 1999
51999
До біологічної дії олій, отриманих із насіння гарбуза та кісточок винограду
ЛІ Власик, ЛВ Сергеева
Матеріали наук. конф.[«Навколишнє середовище і здоров’я».].—Чернівці: ЧМУ, 71, 1993
51993
Свинець: токсикологічні, гігієнічні та біологічні аспекти
ВВ Петринич, ЛІ Власик, ОА Петринич
Клінічна та експериментальна патологія, 97-102, 2017
3*2017
та ін. Аналіз сезонної динаміки забруднення азотовмісними речовинами питної води децентралізованих джерел водопостачання Чернівецької області
ЛІ Власик, ОМ Жуковський, ІФ Прунчак
Буковинський медичний вісник 6 (3), 160-162, 2002
32002
Вікові особливості розвитку хроноконцентраційного ефекту під впливом смертельних доз натрію нітрату та свинцю ацетату
ВВ Янчук, ЛІ Власик
Современные проблемы токсикологии, 37-38, 2001
32001
Особливості патоморфологічних змін у внутрішніх органах щурів унаслідок підгострого впливу срібних нанодекаедрів
LI Vlasyk, NJ Andriychuk, IS Davydenko
Клінічна та експериментальна патологія 13 (3), 2014
22014
Топографоанатомические особенности артериальной сети верхней трети бедра у больных с облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей
AH Волошин, AH Матерухин, ВA Губка, AВ Суздаленко, ...
Клiнiчна анатомiя та оперативна хiрургiя. Т. 9, 18, 2010
22010
Федір Андрійович Баштан–засновник кафедри гігієни та екології БДМУ
ВП Пішак
Клін. та експерим. патол.–Чернівці: БДМУ 8 (1), 119-121, 2009
22009
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПРОТЕОЛІЗУ, ФІБРИНОЛІЗУ ТА ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У КІРКОВІЙ РЕЧОВИНІ НИРОК ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ
АО Міхєєв, ЄМ Горбань
ÍÀÓÊÎÂÈÉ ÆÓÐÍÀË, 70, 2007
22007
Synthesis and biological activity of α-substituted 2-pyridylacetonitriles
YM Volovenko
Ukrainskii Khimicheskii Zhurnal 58 (5), 430-432, 1992
21992
Шляхи реалізації в Україні ініціатив ВООЗ щодо профілактики неінфекційних захворювань, обумовлених забрудненням повітря
ЛІ Власик, ЛЙ Власик
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2017
12017
Інструмент ВООЗ STEPS для епідеміологічного моніторингу факторів ризику неінфекційних захворювань: еволюція основних етапів та підходи до реалізації в Україні
НО Рингач, ЛЙ Власик, ЛІ Власик
Україна. Здоров'я нації, 190-195, 2017
12017
Проблемні питання нанотоксикології
МГ Проданчук, ЛІ Власик, СЄ Дейнека, ММ Тураш
Сучасні проблеми токсикології, 40-41, 2011
12011
Динаміка змін поведінкових реакцій у статевозрілих щурів при марганцевій інтоксикації залежно від швидкості ацетилювання
ВВ Петринич, ЛІ Власик
Буковинський медичний вісник 14 (2), 54, 2010
12010
Шляхи розвитку санітарного законодавства України щодо контролю за виробництвом та обігом органічних продуктів
ЛІ Власик, СЄ Дейнека, ГП Тарасенко
Проблеми харчування, 32-37, 2010
12010
БАКТЕРИАЛЬНАЯ КОНТАМИНАЦИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ
ДВ Ротарь
Буковинський медичний вісник 12 (1), 2008
12008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20