Леонід Власик
Леонід Власик
Завідувач кафедри гігієни та екології, Буковинський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
До проблеми оцінки токсичності наночастинок срібла
ТМ Бойчук, НЙ Андрійчук, ЛI Власик
Клінічна та експериментальна патологія.-2012.-Т. ХІ, 42, 2012
122012
Протоколи надання медичної допомоги при гострих отруєннях. Протокол № 25 «Отруєння метанолом»
ЛІ Власик, НО Волошина, МА Георгіянц, ІП Гребняк, ТМ Думенко, ...
Современные проблемы токсикологии.—2009.—3–4 (109).—83, 2009
122009
Особливості змін функціонального стану нирок старих щурів при дії цезію йодиду
ЛІ Власик
Современные проблемы токсикологии, 15-18, 1999
51999
До біологічної дії олій, отриманих із насіння гарбуза та кісточок винограду
ЛІ Власик, ЛВ Сергеева
Матеріали наук. конф.[«Навколишнє середовище і здоров’я».].—Чернівці: ЧМУ, 71, 1993
51993
Особливості комбінованої дії нітрату натрію та ацетату свинцю в підгострому експерименті на щуріх різного віку
ВВ Янчук, ЛІ Власик
Буковинський медичний вісник, 2003
42003
Топографо-анатомические особенности коллатерального кровообращения нижних конечностей при бедренно-подколенных окклюзиях
АН Волошин, АН Матерухин, ВА Губка, АВ Суздаленко, ...
Сучасні медичні технології, 11-13, 2013
22013
Федір Андрійович Баштан-засновник кафедри гігієни та екології БДМУ
ЛІ Власик, ВП Пішак, ОО Жуковський
Клінічна та експериментальна патологія, 2009
22009
Екологічні аспекти захворювань пародонта в дітей, що мешкають у регіонах з підвищеним вмістом нітратів у питній воді
ОІ Годованець, Л Власик, ММ Рожко
Буковинський державний медичний університет, 2007
22007
Аналіз сезонної динаміки забруднення азотовмісними речовинами питної води децентралізованих джерел водопостачання Чернівецької області
ЛІ Власик, ОМ Жуковський, ІФ Прунчак, ЕВ Янчук
Буковинський медичний вісник, 2002
22002
Вікові особливості розвитку хроноконцентраційного ефекту під впливом смертельних доз натрію нітрату та свинцю ацетату
ВВ Янчук, ЛІ Власик
Современные проблемы токсикологии, 2001
22001
Особливості перебігу протеолізу, фібринолізу і перекисного окислення ліпідів у кірковій речовині нирок щурів різного віку
АО Міхєєв, ЛІ Власик, ВМ Магаляс
Одеський медичний журнал, 2000
22000
Synthesis and biological activity of α-substituted 2-pyridylacetonitriles
YM Volovenko
Ukrainskii Khimicheskii Zhurnal 58 (5), 430-432, 1992
21992
Гострі отруєння важкими металами: антидоти та інтенсивна терапія
ВМ Коновчук, ЛІ Власик, СО Акентьєв, МС Акентьєва
Медицина неотложных состояний, 79-82, 2014
12014
Acute Heavy Metal Poisoning: Antidotes and Intensive Care
VM Konovchuk, LI Vlasik, SO Akentyev, MS Akentyeva
EMERGENCY MEDICINE, 79-82, 2014
12014
Особливості патоморфологічних змін у внутрішніх органах щурів унаслідок підгострого впливу срібних нанодекаедрів
ЛІ Власик, НЙ Андрійчук, ІС Давиденко
Клінічна та експериментальна патологія, 2014
12014
Динаміка змін поведінкових реакцій у статевозрілих щурів при свинцевій інтоксикації залежно від швидкості ацетилування
ВВ Петринич
12012
Комплексний підхід в організації гігієнічного виховання населення та пропаганди здорового способу життя в умовах міської поліклініки
ЛЙ Власик, ВМ Багрій, ЛІ Власик, ТЛ Колодніцька
Матеріали 93-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького …, 2012
12012
Проблемні питання нанотоксикології
МГ Проданчук, ЛІ Власик, СЄ Дейнека, ММ Тураш
Сучасні проблеми токсикології, 40-41, 2011
12011
Шляхи розвитку санітарного законодавства України щодо контролю за виробництвом та обігом органічних продуктів
ЛІ Власик, СЄ Дейнека, ГП Тарасенко
Проблеми харчування, 32-37, 2010
12010
Перспективи використання оксикоричних кислот та їх похідних як засобів біопрофілактики
ОВ Кушнір, ЛІ Власик
Тези доповідей науково-практичної конференції" Вікові аспекти схильності …, 2008
12008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20