Кафедра іноземних мов
Кафедра іноземних мов
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
Verified email at udpu.org.ua
TitleCited byYear
Теорія і практика альтернативної шкільної освіти у країнах Європейського Союзу: монографія
ОА Заболотна
Умань: ФОП Жовтий, 2013
162013
Соціалізація учнівської молоді в загальноосвітніх та альтернативних закладах середньої освіти в США
ОА Заболотна
Заболотна Оксана Адольфівна, 2005
132005
Ирония как прагматический компонент высказывания (на материале английского языка)
ГЛ Прокофьев
К.: КГПИИЯ, 1988
121988
Роль системи дуальної освіти у професійній підготовці молоді у Німеччині
І Бойчквська
Studies in Comparative Education, 2009
102009
До питання медіа освіти в школі
СП Шумаєва
Педагогіка і психологія: науково-теоретичний та інформаційний журнал …, 2000
102000
Основні орієнтири гуманізації вищої педагогічної освіти
ГП Іванчук
ЗБІРНИК, 70, 2011
82011
Розвиток мас-медійних навчальних технологій у середніх закладах освіти США
СП Шумаєва
СП Шумаєва, 2005
82005
Система соціальної роботи з сім ‘єю в США
ВВ Безлюдна
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012
72012
Професійна соціалізація фахівців технічного профілю у вищих навчальних закладах ФРН
ІБ Бойчевська
52013
Іронія негативна та позитивна: до визначення поняття
ГЛ Прокоф’єв
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки …, 2011
52011
Історіографічна основа дослідження школи дії ВА Лая
ЛЛ Веремюк
Педагогічний дискурс, 116-119, 2013
42013
Холістична педагогіка як теоретичне джерело шкільної альтернативної освіти
О Заболотна
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 224-230, 2012
42012
Навчання вдома як альтернатива формальній шкільній освіті: світовий вимір
С Шумаєва
Studies in Comparative Education, 2011
42011
Формування гуманістичного світогляду майбутніх вчителів у процесі вивчення філологічних дисциплін
ГО Бондар
Бондар Галина Олександрівна, 2011
42011
Idiostyle and text
NV Gut, SP Shumayeva
International Science Edition 2, 23-27, 2010
42010
Американський досвід шкільної соціалізації: спостереження і роздуми.–2007
ОА Заболотна
Київ: Інсайт–плюс, 2008.–167 с.–Бібліогр, 135-148, 2008
42008
Навчання перекладу фахової лексики студентів психологічних спеціальностей
Н Гут
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 50-55, 2014
32014
Система соціальної роботи з сім’єю в США: автореферат дис.... канд. пед. наук: 13.00. 05
ВВ Безлюдна
Б. Грінченка, 2012
32012
Впровадження інтернет-технологій в освітній процес підготовки майбутнього вчителя іноземної мови
І Грітченко
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 103-109, 2011
32011
Психолого-педагогічні основи школи дії ВА Лая
Л Веремюк
Studies in Comparative Education, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20