Кафедра іноземних мов
Кафедра іноземних мов
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
Verified email at udpu.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Роль системи дуальної освіти у професійній підготовці молоді у Німеччині
І Бойчквська
Studies in Comparative Education, 2009
202009
Теорія і практика альтернативної шкільної освіти у країнах Європейського Союзу: монографія
ОА Заболотна
Умань: ФОП Жовтий, 2013
182013
Соціалізація учнівської молоді в загальноосвітніх та альтернативних закладах середньої освіти в США
ОА Заболотна
Заболотна Оксана Адольфівна, 2005
152005
Ирония как прагматический компонент высказывания (на материале английского языка)
ГЛ Прокофьев
К.: КГПИИЯ, 1988
141988
Розвиток мас-медійних навчальних технологій у середніх закладах освіти США
СП Шумаєва
СП Шумаєва, 2005
102005
Основні орієнтири гуманізації вищої педагогічної освіти
Г Іванчук
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2011
92011
До питання медіа освіти в школі
СП Шумаєва
Педагогіка і психологія: науково-теоретичний та інформаційний журнал …, 2000
92000
Система соціальної роботи з сім ‘єю в США
ВВ Безлюдна
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012
72012
Іронія негативна та позитивна: до визначення поняття
ГЛ Прокоф’єв
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки …, 2011
52011
Формування гуманістичного світогляду майбутніх вчителів у процесі вивчення філологічних дисциплін
ГО Бондар
Бондар Галина Олександрівна, 2011
52011
Американський досвід шкільної соціалізації: спостереження і роздуми.–2007
ОА Заболотна
Київ: Інсайт–плюс, 2008.–167 с.–Бібліогр, 135-148, 2008
52008
Історіографічна основа дослідження «школи дії» ВА Лая
L Veremiuk
Pedagogical Discourse, 116-119, 2013
42013
Професійна соціалізація фахівців технічного профілю у вищих навчальних закладах ФРН
ІБ Бойчевська
42013
Холістична педагогіка як теоретичне джерело шкільної альтернативної освіти
О Заболотна
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 224-230, 2012
42012
Способи перекладу термінології сфери практичної психології та соціальної педагогіки
НВ Гут, Н Міщенко
Збірник наукових праць студентів та молодих учених.–Умань, 2012., 2012
42012
Впровадження інтернет-технологій в освітній процес підготовки майбутнього вчителя іноземної мови
І Грітченко
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 103-109, 2011
42011
Idiostyle and text
NV Gut, SP Shumayeva
International Science Edition 2, 23-27, 2010
42010
Альтернативное образование: постмодернистский контекст
ОА Заболотная
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика …, 2010
42010
Особливості вивчення іноземних мов у немовних навчальних закладах України
ІБ Бойчевська
ФОП Жовтий, 2015
32015
Абревіація в сучасній англійській мові: особливості вживання абревіатур галузі освіти
ВІ Павлюк
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 142-148, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20