Подписаться
Леся І. ЗАКРУТЬКО (Lesya I. ZAKRUTKO)
Леся І. ЗАКРУТЬКО (Lesya I. ZAKRUTKO)
Ukrainian Centre of Scientific Medical Information and Patent Licence Provision & Shupyk National
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmapo.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Питання підвищення ефективності інноваційної та винахідницької діяльності й розвитку трансферу медичних технологій у сфері охорони здоров’я України
ВВ Лазоришинець, ОП Волосовець, ОМ Кочет, АЄ Горбань, ...
Український медичний часопис, 142-145, 2014
72014
Корекція гіперурікемії як фактора ризику серцево-судинної захворюваності й смертності.
ОВ Більченко, ЛІ Закрутько
Інформаційний лист, 2013
72013
Фтизіатрія
ВП Мельник, ЛІ Закрутько
62008
Pytannia pidvyshchennia efektyvnosti innovatsiynoi ta vynakhidnytskoi diyalnosti y rozvytku transferu medychnykh tekhnolohi u sferi okhorony zdorovia Ukrainy [The issue of …
VV Lazorishinets, OP Volosovets, AM Kochet, AY Gorban, LI Zakrutko, ...
Ukrayinskyi medychnyi chasopys–Ukrainian Medical Journal 4, 142-145, 2014
52014
Моніторинг соціально-гуманітарних компетенцій лікаря у підготовці професійних медичних кадрів
ВВ Краснов, ОВ Уваркіна, ЛВ Пянківська, ОІ Костюк, ТБ Кодлубовська, ...
Моніторинг соціально-гуманітарних компетенцій лікаря у підготовці …, 2017
42017
Аналіз основних засобів наукової комунікації в інформаційному забезпеченні неврологічної та психіатричної (включно з наркологічною), служб в Україні за 2009-2015 рр.
АЄ Горбань, СІ Табачніков, ЛІ Закрутько, ЛГ Білан, ОО Древицька
Міжнародний психіатричний психотерапевтичний та психоаналітичний журнал 8 (4 …, 2015
42015
Моніторинг інноваційного забезпечення за напрямом" Стоматологія" у сфері охорони здоров" я України за 2009–2014 роки
ГФ Білоклицька, АЄ Горбань, ЛІ Закрутько, ОМ Дзюба, ЛГ Білан, ...
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2016
32016
Інноваційні методи впровадження результатів наукової діяльності в практичну медицину
ВВ Чоп’як, ГГ Гутор, ОС Фітькало, АЄ Горбань, ЛІ Закрутько, ОМ Кочет, ...
Методичні рекомендації. К., 2015 – 32с., 2015
32015
Наукометричний аналіз засобів наукової комунікації з проблем медичних наслідків Чорнобильської аварії
НО Артамонова, АЄ Горбань, ГВ Кулініч, ЮВ Павліченко, ЛІ Закрутько, ...
Український радіологічний журнал, 48-52, 2014
32014
Методологiчнi аспекти оцiнки якостi наукового медичного документа
АЕ Горбань, ЛI Закрутько, СВ Василенко
Клiнiчна та експериментальна патологiя 11 (1), 6, 2012
32012
Особенности пароксизмальных нарушений сознания при различной локализации патологического процесса у больных с отдаленными последствиями черепно-мозговой травмы
ЛИ Закрутько
Укр. вісник психоневрології 10 (2), 41-42, 2002
32002
Модель оптимізації управління інноваційною діяльністю в сфері охорони здоров’я України
АЄ Горбань, ЛІ Закрутько
Перелік наукової (науково-технічної продукції призначеної для впровадження …, 2015
22015
Sostoyanye tserebralnogo krovotoka na fone arteryalnoy gypotonyy razlychnoy etyologyy
EK Zynchenko, LY Zakrutko, AN Sheptun, TV Markova
Ukrayina. Zdorovʼya natsiyi 1, 33-40, 2013
22013
Науково-методичні підходи до модернізації способу життя людей, що мають фактори ризику артеріальної гіпертензії (методичні рекомендації)
ІА Голованова, ВП Лисак, ЛІ Закрутько, МВ Хорош, ИА Голованова, ...
12016
Науково-методичні підходи до модернізації способу життя людей, що мають фактори ризику артеріальної гіпертензії
ІА Голованова, ВП Лисак, ЛІ Закрутько, МВ Хорош
Методичні рекомендації. К., 2016 – 34с., 2016
12016
Стан забезпечення інноваційним продуктом та впровадження досягнень науки у практику охорони здоров’я України за останні 3 роки.
ГАЄ Закрутько Л. І., Дзюба О.М.
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України., 46-55, 2015
12015
Стан забезпечення інноваційним продуктом та впровадження досягнень науки у практику охорони здоров’я України за останні три роки
ЛІ Закрутько, ОМ Дзюба, АЄ Горбань
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 46-54, 2015
12015
Аналітична оцінка інноваційної та винахідницької діяльності у сфері охорони здоров’я України у 2013 році
МОВ Горбань А.Є., Закрутько Л.І.
Клінічна та експериментальна патологія 13 (1 (47)), 3-7, 2014
12014
Состояние церебрального кровотока на фоне артериальной гипотонии различной этиологии
ЕК Зинченко, ЛИ Закрутько, АН Шептун, ТВ Маркова
Украина. Здоровья нации., 33-41, 2013
12013
Моніторинг засобів наукової комунікації за напрямом Акушерство та гінекологія в сфері охорони здоров’я України за 2008–2011 рр.
АЄ Горбань, СІ Осташко, ОВ Терещенко, ЛІ Закрутько, ЛГ Курманська
Україна. Здоров'я нації, 99-104, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20