Підписатись
Olga Shvai / Ольга Швай
Olga Shvai / Ольга Швай
Lesya Ukrainka Volyn National University / ВНУ імені Лесі Українки
Підтверджена електронна адреса в vnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Використання аналогії для формування вмінь переносу знань учнів
ОЛ Швай
Физико-математическое образование, 154-157, 2018
32018
On some approximation properties of Gauss-Weierstrass singular operators
O Shvai, K Pozharska
Journal of Mathematical Sciences 260 (5), 693-699, 2022
22022
Організація науково-дослідної роботи майбутніх вчителів математики в умовах компетентнісного підходу в освіті
О Швай
22013
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі
ОГ Величко, СТ Плискановський, ОД Учитель, МІ Жалдак, ОВ Сергеєв, ...
Видавничий відділ НМетАУ, 2004
22004
Інноваційні підходи до організації дослідницької діяльності студентів
ОЛ Швай
Наукові записки 2 (5), 66-70, 2014
12014
Особливості організації самостійної діяльності студентів-першокурсників
ОЛ Швай
Формування самостійної пізнавальної діяльності учнів та студентів при …, 2014
12014
Деякі методичні аспекти розвитку рефлексії студентів першокурсників у процесі вивчення математики
ОЛ Швай
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 175-183, 2013
12013
До питання про поточний контроль знань студентів під час вивчення математичних курсів
ОЛ Швай
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі …, 2013
12013
Еволюція математичного моделювання як методу наукового пізнання та навчання
ОЛ Швай
Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, 2010
12010
On some approximative properties of Gauss-Weierstrass singular operators
O Shvai, K Pozharska
Український математичний вiсник 18 (4), 560-568, 2021
2021
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ІЗ ФІЗИЧНИМ ЗМІСТОМ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДІЙ УЧНІВ
ОЛ Швай
Физико-математическое образование, 83-88, 2021
2021
Вклад МП Корнєйчука у розвиток теорії наближень
РЮ Юхимчук, ОЛ Швай
Оргкомітет конференції, 620, 2020
2020
Розвиток української математичної мови
ГА Мігдаль, ОЛ Швай
Оргкомітет конференції, 590, 2020
2020
Методологічні знання в підготовці майбутнього вчителя математики
О Швай
Моделювання в освітньому процесі: Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 124-127, 2019
2019
ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
В Ілляшенко, О Швай, ВЯ Ілляшенко, ОЛ Швай
РЕДАКЦІЙНА РАДА, 23, 2019
2019
До питання розвитку критичного мислення студентів при вивченні математики
О Швай
Педагогічний часопис Волині, 70-77, 2019
2019
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ
О Швай
2018
Особливості організації дослідницької діяльності студентів при вивченні "Методології та філософії математики"
О Швай
Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей …, 2017
2017
Внесок Михайла Кравчука в розвиток української методики математики
О Гнепа, К О., О Швай
Матеріали Вісімнадцятої міжнарожної наукової конференції імені академіка …, 2017
2017
Зразки тестів для поточного контролю знань студентів з навчальної дисципліни" Методологія та філософія математики"
ОЛ Швай
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20