Олександра Іванівна Олійничук
Олександра Іванівна Олійничук
к.е.н., доцент кафедри безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Витрати, доходи та прибуток у системах обліку й аналізу лісогосподарських підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09
ОІ Олійничук
Тернопіль. - 20 с., 2011
162011
Витрати, доходи та прибуток у системах обліку й аналізу лісогосподарських підприємств
ОІ Олійничук
Тернопільський національний економічний університет, 2011
162011
Правові основи протидії економічній злочинності: навч. посіб.
ОІ Олійничук
Тернопіль: ФОП Шпак ВБ, 2016
62016
Система економічної безпеки держави та рівні її формування: концептуальні аспекти
ОІ Олійничук
Галицький економічний вісник, 93-100, 2015
62015
Обліково-інформаційне забезпечення формування й імплементації стратегії економічної безпеки підприємства
ОІ Олійничук
Вісник Житомирського державного технологічного університету, С. 41 – 47, 2015
62015
Особливості лісогосподарського виробництва та підвищення його ефективності
ОІ Олійничук
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону 2 (5), С. 148–154, 2009
32009
Світовий досвід акцизного оподаткування та його імплементація в Україні в контексті детінізації економіки
О Олійничук, Я Швець
Актуальні проблеми правознавства, 197-200, 2017
22017
Організаційно-методичні аспекти обліку фінансового результату операційної діяльності підприємств
ОІ Олійничук
Інноваційна економіка, С. 114 – 120, 2010
22010
Концептуальна основа аналізу витрат і доходів підприємств лісової галузі
ОІ Олійничук
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
2*2009
Облік та економічна оцінка побічної продукції лісового господарства
ОІ Задорожна
Інноваційна економіка, С. 81–85, 2008
22008
Банківські картки як об’єкт шахрайства: стан і протидія явищу
О Олійничук
Актуальні проблеми правознавства, 91-94, 2017
12017
Архітектоніка системи економічної безпеки підприємства: економіко-процесний підхід
ОІ Олійничук
Глобальні та національні проблеми економіки, 434-438, 2016
1*2016
Протидія ухиленню від оподаткування в інтересах зміцнення фінансової безпеки держави
НМ Михальчук, ОІ Олійничук
Ефективна економіка, 2016
12016
Система аналізу в управлінні підприємством, спрямованому на досягнення економічної безпеки
ОІ Олійничук
Ефективна економіка, 2015
12015
Формування системи внутрішньої звітності лісогосподарських підприємств
ОІ Олійничук
Економіка: проблеми теорії та практики 1 (259), С. 270–278, 2010
1*2010
Методика обліку витрат на виготовлення продукції підприємств лісової галузі та її вдосконалення
ОІ Олійничук
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, С. 231–238, 2010
12010
Концепція обліку витрат і доходів у менеджменті лісогосподарських підприємств
ОІ Олійничук
Актуальні проблеми економіки, 98, 2009
12009
Правове регулювання податкового менеджменту в Україні
О Олійничук, І Чайка
Актуальні проблеми правознавства 1 (1), 60-65, 2019
2019
Фінансовий облік. Навчальний посібник [для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти] / за ред. І.Ф. Баланюка, Н.І. Пилипів, Т.М. Гнатюка та колективу авторів …
ТМГ за ред. І.Ф. Баланюка, Н.І. Пилипів
2019
КРИПТООПОДАТКУВАННЯ: ВІТЧИЗНЯНА РЕТРОСПЕКТИВА ТА ПЕРСПЕКТИВА КРІЗь ПРИЗМУ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
ОІ Олійничук, НБ Москалюк
Рекомендовано до друку Вченою радою Тернопільського національного …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20