Олександр Вікторович Скрипник
Олександр Вікторович Скрипник
Кіровоградський національный технічний університет
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Экспериментальная оценка процессов замораживания смеси ″Н2О+ газовые гидраты СО2 ″
АВ Скрипник, ВВ Клименко
Холодильна техніка і технологія 1 (105), 87-89, 2007
82007
Штампування деталей тиском вибухової хвилі
ОВ Скрипник, ВВ Свяцький
MATERIALS OF THE XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE …, 2016
62016
Газогидратные аккумуляторы природного холода в системах активного вентилирования плодоовощехранил
ВН Корниенко, ВВ Клименко, С АВ
Энерготехнологии и ресурсосбережение, 16-19, 2011
62011
Фінансовий аналіз: Навч. метод. пос. іб./За ред
ЛС Селіверстова, ОВ Скрипник
СМ Безрутченка–К.«Видавництво «Центр учбової літератури, 2012
52012
Розвиток іпотечного кредитування в Україні [Електронний ресурс]
ОВ Скрипник
Скрипник ОВ-Режим доступу: http://conf-cv. at. ua/forum/14-130-1, 0
5
Вебінар, як складова дистанційної освіти
ВВ Свяцький, ОВ Скрипник
Dny vědy – 2015. Materiály XI mezinárodni vědecko-praktická konference. 27 …, 2015
42015
ПРАВОВІ КАТЕГОРІЇ ТА ПРАВОВІ МОДЕЛІ ЯК КОМПОНЕНТИ ЮРИДИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ LEGAL CATEGORIES AND LEGAL MODELS AS COMPONENTS OF LEGAL CONSTRUCTION
ОВ Скрипник
Вестник Университета (Государственный университет управления), 10-14, 2012
42012
Экспериментальное исследование плавления льдогазгидратных капсул
ВВ Клименко, АВ Скрипник
Холодильна техніка і технологія, 54-57, 2010
42010
Застосування у штампуванні газогідратних технологій
ОВ Скрипник, ВВ Свяцький
Політехніка, 2017
32017
Виготовлення безпористих деталей з використанням газогідратних технологій
АВ Скрипник, ВВ Клименко, ВВ Свяцький, АА Віхтоденко
Scientific Horizons – 2015. Materials of the XI International scientific and …, 2015
32015
Газогідратна технологія утилізації двооксиду вуглецю із сатураторного газу цукрового виробництва
ВВ Клименко, АВ Скрипник
Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування …, 2011
3*2011
Применение газоармированных гильзблока цилиндров в концептуальном двигателе DiesOtto
АС Высоцкий, АВ Скрипник, П ВВ, ОА Дьяконова, ВЮ Карпов
IV Mizinarodni vedecko-prakticka conference Zpravy vedecke ideje  2010, 36-38, 2010
32010
Технологическое применение льдогазгидгатных капсул диоксида углерода в отраслях АПК
ВН Корниенко, ВВ Клименко, АВ Скрипник
Научное и технологическое обеспечение холодильной промышленности, 249-258, 2010
32010
Комп’ютерне моделювання процесу прямого пресування через різні профілі матричних лійок
ВВ Свяцький, ОВ Скрипник, СВ Конончук, ВВ Свяцкий
ЦНТУ, 2020
22020
Перспективні напрямки технологічного застосування гідратів двооксиду вуглецю
ОВ Скрипник, ВВ Свяцький
Вісник Херсонського національного технічного університету, 114-118, 2017
22017
Шляхи підвищення ефективності обробки глибоких отворів. Оцінка можливості розв’язку завдання найпростішими засобами
ВВ Свяцький, ОВ Скрипник
Політехніка, 2017
22017
Виготовлення деталей тиском ударної хвилі
ОВ Скрипник, ВВ Свяцький
АА Тандем, 2017
22017
Спосіб забезпечення низьких температур охолоджуваних об’єктів з застосуванням подвійного холодильного циклу
АВ Скрипник, ВВ Свяцький, АА Віхтоденко
Fundamental and applied science-2015 18, 48-51, 2015
22015
Размерная обработка изделий общетехнического назначения с газоармированных нанокомпозитных капілярно-пористых материалов
АС Высоцкий, АВ Скрипник, ВВ Пукалов, ОА Дьяконова, ВЮ Карпов, ...
IV Mizinarodni vedecko-prakticka conference Veda a technologie: krok do …, 2010
22010
Підвищення продуктивності процесу глибокого свердління
ВВ Свяцький, ОВ Скрипник
Вісник Херсонського національного технічного університету, 105-113, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20