Follow
Дмитро Нечипоренко (ORCID:0000-0002-5570-1061)
Дмитро Нечипоренко (ORCID:0000-0002-5570-1061)
Other namesДмитрий Нечипоренко, Dmytro Nechiporenko
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” (grid.18192.33/ROR 00yp5c433). UKRAINE
Verified email at kpi.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
О возможности обогащения известняков класса 40-150 мм с использованием фотоэлектронного сепаратора
ПВ Шапорев, ВФ Райко, ВВ Себко, ДИ Нечипоренко, АИ Посторонко
НТУ" ХПИ", 2010
22010
Вивчення теплопереносу в хімічно-реагуючому дисперсному шарі
ДИ Нечипоренко, ОЕ Сердюков, ВП Шапорев
XVII Науково-практична конференція “Інформаційні технології: наука, техніка …, 2009
22009
Один из возможных способов извлечения и производства оксида магния из шлама рассолоочистки содового производства
ВП Шапорев, ОЭ Сердюков, АФ Макки, ДИ Нечипоренко
НТУ" ХПИ", 2008
22008
К вопросу энергосбережения при выпаривании растворов
ДИ Нечипоренко, ВС Фокин, ЕД Пономаренко, СД Нечипоренко
НТУ" ХПИ", 2005
22005
Закономірності теплообмінних процесів при випаровуванні лужних та термолабільних розчинів в плівковому апарті нової конструкції
ДІ Нечипоренко
–Харків, 2007.–20 с, 0
2
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ МОЛОКА
ДІ Нечипоренко, АП Єлізаров
The 12 th International scientific and practical conference “Modern research …, 2023
12023
Методи багатопараметрового безконтактного контролю деталей обладнання пивоварних апаратів та зразків стічних вод
ВВ Себко, ЄВ Пироженко, ВГ Здоренко, ТБ Новожилова, ...
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
12020
Закономерности процесса карбонизации суспензии гидроксида магния в абсорберах различной конструкции
АФ Макки, ВП Шапорев, ДИ Нечипоренко, АС Подзолков
НТУ" ХПИ", 2009
12009
Исследование процесса кипения раствора в щелевых каналах греющей камеры выпарного аппарата
ВС Фокин, ДЮ Данилов, ДИ Нечипоренко
НТУ" ХПИ", 2008
12008
Гидродинамические и массообменные исследования модели карбонизатора для обработки суспензии шлама рассолоочистки в производстве соды
АФ Макки, М Васильев, ДИ Нечипоренко, ВП Шапорев
НТУ" ХПИ", 2008
12008
Шляхи зниження енерговитрат в процесі випаровування розчинів у випарних апаратах
Д Нечипоренко, Т Новожилова, А Сакун, Є Пономаренко
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2024
2024
Вплив техногенно-екологічних факторів на економічний стан машинобудівної галузі
ВФ Райко, ЄО Семенов, ТБ Новожилова, ДІ Нечипоренко
Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, 246-260, 2023
2023
Інженерні системи водопостачання та водовідведення населених пунктів та підприємств
МА Цейтлін, ВФ Райко, ОВ Шестопалов, ТБ Новожилова, ...
ФОП Панов АМ, 2022
2022
Характеристика нормативно-правової бази екологічного нормування
АО Баранова, ДІ Нечипоренко, ВМ Бабенко, АВ Соколик
2022
Розрахунок і конструювання посудин і апаратів хімічної та харчової промисловості. Частина 1
ВП Михайліченко, ДІ Нечипоренко, ТБ Новожилова, ВВ Себко, ІВ Пітак, ...
2020
МЕТОДИ БАГАТОПАРАМЕТРОВОГО БЕЗКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЮ ДЕТАЛЕЙ ОБЛАДНАННЯ ПИВОВАРНИХ АПАРАТІВ ТА ЗРАЗКІВ СТІЧНИХ ВОД
V Sebko, Y Pyrozhenko, V Zdorenko, T Novozhilova, D Nechiporenko
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Хiмiя, хiмiчнi …, 2020
2020
Двохпараметровий метод контролю електричних та температурних параметрів 5% розчину гідрооксиду калію
ВВ Себко, ДІ Нечипоренко, ТБ Новожилова, ВЛ Мананкова
Государственное учреждение" Государственный научно-исследовательский и …, 2019
2019
Аналіз сучасних методів знезараження води
МЮ Ушкалова, КМ Головчанська, СО Самойленко, ДІ Нечипоренко, ...
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2018
2018
Очищення води за допомогою трекових мембран на основі поліетиленнафталатних плівок
ТО Єльміна, СО Самойленко, ДІ Нечипоренко
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2017
2017
Исследование процессов гидродинамики в выпарном аппарате с принудительной циркуляцией и кипением раствора в трубах
ВП Михайличенко, ТБ Новожилова, ДИ Нечипоренко, ИВ Питак
ScienceRise 4 (1 (33)), 41-45, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20