Підписатись
Неведомська Євгенія Олексіївна_Jevgenija Nevedomsjka_orcid.org/0000-0002-7450-3562
Неведомська Євгенія Олексіївна_Jevgenija Nevedomsjka_orcid.org/0000-0002-7450-3562
Інші іменаNevedomska Yevheniia
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: курс лекцій
ІМ Маруненко, ЄО Неведомська, ВІ Бобрицька
К.: професіонал, 2004
1182004
Комп'ютерні технології під час навчання біології
ЄО Неведомська
Біологія і хімія в школі, С.10-14, 2007
212007
Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи
ІМ Маруненко, ЄО Неведомська, ГІ Волковська
" Центр учбової літератури", 2013
202013
Як подолати педагогу тривожність студентів?
JO Nevedomsjka, TO Mykhajlovsjka
Освітологічний дискурс, 131-144, 2016
172016
Типологія навчальних завдань для формування біологічних понять
ЄО Неведомська
Біологія і хімія в школі, С.30-33, 2003
172003
Типологія навчальних завдань для формування біологічних понять
ЄО Неведомська
Біологія і хімія в школі, С.30-33., 2003
172003
Вплив рівнів тривожності на пізнавальну діяльність студентів
Наукові здобутки студентів Інституту людини, 2015
162015
Формула здоров’я: сторінка методиста
Є Неведомська
Основи здоров’я та фізич. культура 5, 20-23, 2007
92007
Формування біологічних понять в учнів 6-9 класів у шкільному курсі біології
ЄО Неведомська
Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка …, 2005
92005
Формування біологічних понять в учнів 6-9 класів у шкільному курсі біології: дис.... канд. пед. наук: 13.00. 02/Євгенія Олексіївна Неведомська
ЄО Неведомська
Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка …, 2005
92005
Формування біологічних понять на різних ступенях пізнання
ЄО Неведомська
Рідна школа, С.38-44, 2003
92003
Фізична реабілітація при артрозі тазостегнового суглоба
ЄО Неведомська, ОО Писарев
Молодий вчений, 477-481, 2018
82018
Анатомія людини і спортивна морфологія: навч. посіб. для практичних і самостійних робіт для студ. вищ. навч. закл.
ЄО Неведомська
Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2018
8*2018
Quality education in Ukraine // Opole: ThModern Management: Logistics and Education. Monograph.
J Nevedomska, ЄО Неведомська
Academy of Management and Administration in Opole, 2018
8*2018
Формування знань старшокласників про молекулярні основи життя в процесі навчання біології
НЮ Матяш, АВ Степанюк, ЄО Неведомська, К Тетяна
Біологія і хімія в рідній школі, 38-42 с., 2015
8*2015
ЗФ Сіверс Основи генетики людини: Навчальний посібник для студ. вищ. пед. навч. закл
ІМ Маруненко, ЄО Неведомська, ВІ Бобрицька
К.: КМПУ, 2006
82006
Рівень тривожності студентів та його зв’язок з самооцінкою здоров’я
ГД Харченко, СП Яценко, ЄО Неведомська
Спортивна наука та здоров’я людини, 68-73, 2019
72019
Нормальна анатомія людини: навч. посіб. для практичних і самостійних робіт для студ. вищ. навч. закл.
ЄО Неведомська
Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2017
7*2017
Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.].
ЄО Неведомська, ІМ Маруненко
Київський університет Бориса Грінченка, 2014
72014
Щоб уникнути наркоманії серед підлітків: методичні рекомендації для педагогів
ЄО Неведомська, ЛГ Горяна
Київ: КМІУВ, 2000
72000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20