Євгенія Гавриличенко
Євгенія Гавриличенко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Заходи з управління житлово-комунальним господарством на основі узгодженості інтересів
ЄВ Гавриличенко
Молодий вчений, 53, 2015
32015
Сучасна парадигма економічного механізму функціонування житлово-комунального господарства
ЄВ Гавриличенко
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
22007
Організаційно-економічний механізм управління узгодженістю інтересів учасників житлово-комунального господарства регіону
ЄВ Гавриличенко
08.0005/ЄВ Гавриличенко, 0
2
Конспект лекцій з дисципліни «Облік і аудит» для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 6.030601–Менеджмент і 4 курсу за напрямом підготовки 6.140103–Туризм денної і заочної …
ОВ Харламова, ЄВ Гавриличенко, ОО Конопліна
1
Конспект лекцій з курсу “Система національних рахунків”(для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 (0501) спеціальності «Облік і аудит …
ВФ Петрова, ЄВ Гавриличенко
1
ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА ЯК ЧАСТИНА ФІНАНСОВОЇ В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
ЄВ Гавриличенко, СО Володимирівна
СТРАТЕГІЧНА АНАЛІТИКА ТА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ АУДИТ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ …, 2017
2017
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА МІСТА–ІМПЕРАТИВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
ЄВ Гавриличенко
Редакційна колегія, 146, 2016
2016
ОЦІНКА РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ
ГЄ Вікторівна
Ефективна економіка, 2015
2015
Теоретико-методичні положення та особливості формування стейкхолдерів на підприємствах житлово-комунального господарства
КА Мамонов, ОО Конопліна, ЄВ Гавриличенко
Актуальні проблеми економіки, 127-134, 2014
2014
Оцінка диференціації регіонів України за рівнем комфортності проживання
ОЄ Соловйова, ЄВ Гавриличенко
БІЗНЕС ІНФОРМ, 232-238, 2013
2013
Оценка дифференциации регионов Украины по уровню комфортности проживания
ОЄ Соловйова, ЄВ Гавриличенко
Бизнес информ, 232-238, 2013
2013
Житлово-комунальний комплекс Харківського регіону: аналіз сучасного стану
ЄВ Гавриличенко
2013
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ОПЛАТИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЯМ
Є Гавриличенко
ББК 65.9 (4Укр)-55 Р 64, 78, 2013
2013
Кластеризація регіонів України за рівнем розвитку житлово-комунального комплексу
ЄВ Гавриличенко
Комунальне господарство міст, 18-25, 2013
2013
Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з курсу «Облік у зарубіжних країнах»(для студентів 4-5 курсів заочної форми навчання напряму …
ЄВ Гавриличенко
2009
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік у зарубіжних країнах»(для студентів 4 курсу заочної форми навчання факультету післядипломної освіти і заочного навчання …
ЄВ Гавриличенко, СС Родченко
2009
Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Система національних рахунків”(для студентів 2 курсу заочної форми навчання ФПО І ЗН напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)
ВФ Петрова, ЄВ Гавриличенко
2009
Конспект лекцій з курсу “Система національних рахунків”
ВФ Петрова, ЄВ Гавриличенко
2008
Модели и методы принятия решений в анализе и аудите. Практикум–Учебно-методическое пособие для студентов заочного отделения
ЗН Мочалина, ЕВ Гавриличенко, ИА Шекшуев
2007
Моделирование операционной деятельности предприятия с целью обеспечения стабильного финансового результата
ЗН Мочалина, ЕВ Павленко
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 180-186, 2005
2005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20