Тетяна Демидівна Сіваш
Тетяна Демидівна Сіваш
ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, кафедра дошкільної та початкової освіти
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Використання інформаційних технологій у процесі літературно-творчої діяльності молодших школярів
ТД Сіваш, СЮ Осадчук
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2018
52018
Освоение словаря антонимов как условие развития вербальтного творчества детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
ГН Казаручик
Видавництво «Молодий вчений», 2018
32018
Проблема художньо-творчого розвитку учнів початкової школи в контексті діалогу традиційних підходів та педагогічної інноватики
ТД Сіваш
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2016
22016
Формирование эстетической культуры будущих педагогов в процессе профессиональной подготовки в условиях высшего учебного заведения
ТД Сиваш
Современные подходы к профессиональной подготовке педагога, 93–98, 2015
22015
Особливості середовищного підходу у формуванні художньо-творчих здібностей дитини
ТД Сіваш, ТД Сиваш
Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017
12017
Сучасні підходи до естетизації освітнього середовища початкової школи
ТД Сіваш
Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських …, 2014
12014
Розвиток творчої уяви молодших школярів на уроках рідної мови
ТД Сиваш, ТД Сіваш
Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012
12012
Виховання творчої особистості в освітньому процесі початкової школи
ТД Сіваш, ТД Сиваш
Херсон, 2019
2019
Особливості художньо-творчого розвитку учнів початкової школи
ТД Сіваш, ТД Сиваш
Івано-Франківськ, 2017
2017
Літня рапсодія, або як організувати урок узагальнення важень про літо і систематизації набутого досвіду
ТД Сиваш, ТД Сіваш
Вінниця, 2017
2017
Формування в учнів початкової школи мотивації до художньо-творчої діяльності
ТД Сіваш
Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і …, 2016
2016
Художньо-творча діяльність як освітньо-виховний феномен
ТД Сіваш
Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських …, 2016
2016
Організація художньо-творчої діяльності дітей в контексті реалізації наступності дошкільної та початкової освіти
ТД Сіваш
Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті …, 2015
2015
Развитие художественно-творческих способностей учащихся средствами эстетизации образовательной среды начальной школы
ТД Сиваш
Известия Кыргызской академии образования, 180-184, 2015
2015
Зарубіжний досвід художньо-творчого розвитку дітей у контексті естетизації освітнього середовища початкової школи
ТД Сіваш
Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських …, 2015
2015
Подготовка будущих педагогов к организации художественно-творчекой деятельности детей
ТД Сиваш
Дошкольное образование: история и современность, 232-234, 2015
2015
Естетизація освітньо-виховного процесу в школі першого ступеня у контексті середовищного підходу
ТД Сіваш
Питання педагогіки, психології та методики початкового навчання, 219-222, 2014
2014
В.О. Сухомлинський про розвиток словесної творчості молодших школярів
ТД Сіваш
Реалізація ідей В.О. Сухомлинського в практиці роботи сучасних освітніх …, 2013
2013
Естетизація освітнього середовища : дефінітивний підхід
ТД Сіваш
Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів …, 2013
2013
Проектные технологии в системе развития творческих способностей младших школьников
ТД Сиваш
От идеи к инновации 1 (20), 66, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20