Подписаться
Кібік Ольга, Kibik Olha, Кибик Ольга
Кібік Ольга, Kibik Olha, Кибик Ольга
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Монографія/[ОМ Кібік, ОП Подцерковний, ЮЗ Драпайло, ВО Котлубай та ін.]; за ред. ОМ Кібік, ОП Подцерковного
Д підтримка розвитку морегосподарського комплексу України
Херсон: ФОП Грінь ДС, 2014
312014
Економіка портового господарства: Навч. посібник
ОМ Кібік
Одеса: ОНМУ, 2004.–280 с, 2004
232004
Теорія і методологія ціноутворення в морських торговельних портах: монографія
ОМ Кібік
Одеса: ОНМУ 282, 4, 2005
212005
Экономика морского транспорта: Учебник/[Жихарева ВВ, Котлубай АМ, Кибик ОН и др.]
ВВ Жихарева, АМ Котлубай, ОМ Кибик
Харьков:“БУРУН КНИГА, 2012
20*2012
Development potential of Ukrainian maritime enterprises
O Kibik, I Khaiminova, V Kotlubay, I Redina, E Belous
International Journal of Engineering & Technology 7 (4.3), 461-466, 2018
152018
Теорія бізнесу: навч. посібн.
ОМ Кібік, КВ Белоус
К.: Алерта, 2012
152012
Derzhavna pidtrymka rozvytku morehospodars' koho kompleksu Ukrainy (orhanizatsijni ta pravovi aspekty)[State support for the development of the maritime economy of Ukraine …
OM Kibik, OP Podtserkovnyi, YZ Drapailo, VO Kotlubai
FOP Hrin'DS, Kherson, Ukraine, 2014
92014
Формування конкурентних переваг підприємств морського транспорту України
ОМ Кібік, ВВ Жихарєва
Економічні інновації, 2011
82011
Передумови розвитку господарської діяльності портових підприємств
ОМ Кібік
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць …, 2008
82008
та ін. Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти): монографія/[ОМ Кібік, ОП Подцерковний, ЮЗ Драпайло, ВО Котлубай та …
ОМ Кібік
Херсон: ФОП Грінь ДС, 2014
7*2014
Предприятия портовой деятельности: развиваемся по системе
ОН Кибик, АВ Кравченко
Судоходство.–2007, 7-8, 2007
72007
Оцінка результатів розвитку підприємств морського транспорту
ОМ Кібік, АВ Кравченко
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті.[Електронний …, 2009
62009
Менеджмент і маркетинг: навч.-метод. посіб.
ОМ Кібік
Одеса: Фенікс, 2017
52017
Стратегічні інструменти державної підтримки розвитку експортного потенціалу України
ОМ Кібік, ВО Котлубай, ЮВ Хаймінова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 31-37, 2017
52017
Організаційно-правові передумови інтенсифікації експортної діяльності в Україні
ОМ Кібік, ОП Подцерковний, ВО Котлубай, ЮВ Хаймінова, ...
Одеса: Юрид. л-ра, 2015
52015
Проблеми соціально-економічного розвитку транспортних підприємств України
ОМ Кібік, ЮВ Наконечний
Актуальні проблеми держави і права, 295-300, 2012
52012
Экономика морского транспорта: Учебн. пособие
ВВ Жихарева, ОН Кибик, Э Муссо, Л Карпането
Одесса: Астропринт, 2004
52004
INFLUENCE OF THE MARKET OF BUSINESS INTELLECTUAL SERVICES ON THE INNOVATION SAFETY OF EU COUNTRIES.
S Filyppova, V Okulich-Kazarin, O Kibik, G Shamborovskyi, S Cherkasova
Journal of Security & Sustainability Issues 9 (1), 2019
42019
Відтворювальні цілі реструктуризації капіталу підприємств портової діяльності
ОМ Кібік, ОО Брагарник
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 138-141, 2014
42014
The strategy of development of the enterprise of port activity
O Kibik, A Kravchenko
Економічні інновації, 2012
42012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20