Підписатись
Кібік Ольга, Kibik Olha, Кибик Ольга
Кібік Ольга, Kibik Olha, Кибик Ольга
Підтверджена електронна адреса в onua.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Монографія/[ОМ Кібік, ОП Подцерковний, ЮЗ Драпайло, ВО Котлубай та ін.]; за ред. ОМ Кібік, ОП Подцерковного
Д підтримка розвитку морегосподарського комплексу України
Херсон: ФОП Грінь ДС, 2014
312014
Економіка портового господарства: Навч. посібник
ОМ Кібік
Одеса: ОНМУ, 2004.–280 с, 2004
252004
Экономика морского транспорта: Учебник/[Жихарева ВВ, Котлубай АМ, Кибик ОН и др.]
ВВ Жихарева, АМ Котлубай, ОМ Кибик
Харьков:“БУРУН КНИГА, 2012
212012
Теорія і методологія ціноутворення в морських торговельних портах: монографія
ОМ Кібік
Одеса: ОНМУ 282, 4, 2005
212005
Development potential of Ukrainian maritime enterprises
O Kibik, I Khaiminova, V Kotlubay, I Redina, E Belous
International Journal of Engineering & Technology 7 (4.3), 461-466, 2018
152018
Теорія бізнесу: навч. посібн.
ОМ Кібік, КВ Белоус
К.: Алерта, 2012
152012
Derzhavna pidtrymka rozvytku morehospodars' koho kompleksu Ukrainy (orhanizatsijni ta pravovi aspekty)[State support for the development of the maritime economy of Ukraine …
OM Kibik, OP Podtserkovnyi, YZ Drapailo, VO Kotlubai
FOP Hrin'DS, Kherson, Ukraine, 2014
82014
Передумови розвитку господарської діяльності портових підприємств
ОМ Кібік
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць …, 2008
82008
та ін. Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти): монографія/[ОМ Кібік, ОП Подцерковний, ЮЗ Драпайло, ВО Котлубай та …
ОМ Кібік
Херсон: ФОП Грінь ДС, 2014
7*2014
Формування конкурентних переваг підприємств морського транспорту України
ОМ Кібік, ВВ Жихарєва
Економічні інновації, 2011
72011
Предприятия портовой деятельности: развиваемся по системе
ОН Кибик, АВ Кравченко
Судоходство.–2007, 7-8, 2007
72007
Экономика морского транспорта: Учебн. пособие
ВВ Жихарева, ОН Кибик, Э Муссо, Л Карпането
Одесса: Астропринт, 2004
72004
Оцінка результатів розвитку підприємств морського транспорту
ОМ Кібік, АВ Кравченко
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті.[Електронний …, 2009
62009
Менеджмент і маркетинг: навч.-метод. посіб.
ОМ Кібік
Одеса: Фенікс, 2017
52017
Стратегічні інструменти державної підтримки розвитку експортного потенціалу України
ОМ Кібік, ВО Котлубай, ЮВ Хаймінова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 31-37, 2017
52017
Організаційно-правові передумови інтенсифікації експортної діяльності в Україні
ОМ Кібік, ОП Подцерковний, ВО Котлубай, ЮВ Хаймінова, ...
Одеса: Юрид. л-ра, 2015
52015
Проблеми соціально-економічного розвитку транспортних підприємств України
ОМ Кібік, ЮВ Наконечний
Актуальні проблеми держави і права, 295-300, 2012
52012
INFLUENCE OF THE MARKET OF BUSINESS INTELLECTUAL SERVICES ON THE INNOVATION SAFETY OF EU COUNTRIES.
S Filyppova, V Okulich-Kazarin, O Kibik, G Shamborovskyi, S Cherkasova
Journal of Security & Sustainability Issues 9 (1), 2019
42019
Відтворювальні цілі реструктуризації капіталу підприємств портової діяльності
ОМ Кібік, ОО Брагарник
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 138-141, 2014
42014
The strategy of development of the enterprise of port activity
O Kibik, A Kravchenko
Економічні інновації, 2012
42012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20