Подписаться
Ткачук Василь Іванович; Vasyl Tkachuk (ORCID: 0000-0002-5268-9175)
Ткачук Василь Іванович; Vasyl Tkachuk (ORCID: 0000-0002-5268-9175)
Поліський національний університет, факультет економіки та менеджменту, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене polissiauniver.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Диверсифікація аграрного підприємництва: монографія
ВІ Ткачук
Житомир: ЖНАЕУ, 12-18, 2011
472011
Диверсифікація сільської економіки: соціально-економічний ефект
ВІ Ткачук, НМ Куцмус
Економіка АПК, 125-132, 2009
422009
Економічна безпека та стійкість сільськогосподарських підприємств: монографія
ВІ Ткачук, ОА Прокопчук, МІ Яремова
Житомир:«Видавництво «Волинь, 2013
242013
Екологізація виробництва як пріоритет процесу диверсифікації аграрних підприємств
ВІ Ткачук
Ефективна економіка, 6, 2014
152014
Інновації як фактор підвищення ефективності виробництва зерна
ВІ Ткачук
Ефективна економіка, 2014
132014
Формування конкурентоспроможності продукції льонарства: моногр.
ВІ Ткачук
К.: Фенікс, 2008
122008
Механізм управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств
ВІ Ткачук, МІ Яремова
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 252-261, 2011
102011
Energy efficiency and conservation as a strategic vision of the agricultural entities’ competitiveness increasing
T Tkachuk, N Kravchuk, O Kilnitska, K Shevchuk
Економічний часопис-ХХІ, 71-77, 2016
92016
Розвиток процесу диверсифікації аграрних підприємств у ринкових умовах/ВІ Ткачук
ВІ Ткачук
Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК, 54-58, 2008
82008
диверсифікація діяльності аграрних підприємств: теорія, методологія, практика
ВІ Ткачук
ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00. 04 «економіка та управління …, 0
7
Виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств як передумова розвитку диверсифікації
В Ткачук, О Кільніцька
Аграрна економіка 4 (1-4), 150-156, 2011
62011
Диверсифікація сільської економіки як напрям регіональної політики ЄC
ВІ Ткачук
Регіональна економіка, 149-158, 2011
52011
Роль кооперації у реалізації диверсифікаційних намірів сільськогосподарських товаровиробників
ВВ Зіновчук, ВІ Ткачук
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 131-140, 2011
52011
Агротуристична модель диверсифікації сільської економіки: європейський підхід
ВІ Ткачук
Агроінком, 2010
52010
Тенденції розвитку ринку олійних культур в Україні
ВІ Ткачук
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 87-93, 2014
42014
Мотиваційні засади диверсифікації діяльності аграрних підприємств
ВІ Ткачук
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
32013
Організаційно-економічний механізм у сільськогосподарських підприємствах та його моделювання
ВІ Ткачук
Агросвіт, 17-21, 2015
22015
Соціальний вектор розвитку диверсифікаційних процесів в аграрних підприємствах
В Ткачук
Аграрна економіка, 93-96, 2014
22014
Технології, як механізм забезпечення ефективності вирощування зернових культур
ВІ Ткачук
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 84-91, 2013
22013
Формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
ВІ Ткачук, МІ Яремова
Інформаційні технології та економічна безпека № 12. с. 280-282.–2012 р, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20